Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5238

FE_View_Detail

Đẩy mạnh các phong trào thi đua chuyên đề hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
08/03/2019 | 09:34
 Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3/2019 của BHXH Thành phố tổ chức ngày 07/3/2019. Tham dự Hội nghị có các Phó Giám đốc BHXH Thành phố, Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng, Trưởng, phó phòng nghiệp vụ BHXH Thành phố, Giám đốc BHXH quận, huyện, thị xã. 


Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Theo số liệu thống kê, tính đến hết tháng 2/2019, tỷ lệ bao phủ BHYT của Thành phố đạt 86,7% dân số (số người tham gia BHYT là 6.758.021 người, tăng 347.885 người, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018). Về số thu BHXH, BHYT, BHTN ước đến hết tháng 2 đạt 5.386,5 tỷ đồng; khai thác, phát triển được 714 doanh nghiệp. Số người tham gia BHXH bắt buộc:1.669.551 người, tăng 115.268 người; số người tham gia BH thất nghiệp đạt 1.557.551 người, tăng 110.305 người, số người tham gia BHXH tự nguyện là 20.898 người, so với năm 2018, tốc độ gia tăng 2%. Đến hết tháng 02/2019 số tiền nợ BHXH phải tính lãi là 2.265 tỷ đồng (giảm 305,8 tỷ đồng, giảm 11,9% so cùng kỳ năm 2018). Trong 2 tháng đầu năm, BHXH Thành phố đã thực hiện chi lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 01, 02/2019 cho 573.695 đối tượng với tổng số tiền 5.084,6 tỷ đồng; chi trả quà tết của UBND Thành phố cho cán bộ hưu cho 536.152 đối tượng với tổng số tiền 160,8 tỷ đồng. Trong tháng 02/2019 đã thực hiện giải quyết các chế độ BHXH cho 52.428 lượt người thụ hưởng.

 Đối với công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế: trong tháng 02/2019, chi phí KCB BHYT là: 965 tỷ đồng, đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho 692.987 lượt người (lũy kế đến nay, chi phí KCB BHYT là 2.197,4 tỷ đồng, đảm bảo quyền lợi KCB BHYT cho 1.689.551 lượt người).


Đ/c Nguyễn Huy Quân, Trưởng phòng Thanh tra- Kiểm tra phát biểu tại Hội nghị

Trong tháng 02/2019, BHXH Thành phố đã tổ chức 35 cuộc thanh tra các đơn vị sử dụng lao động có số nợ kéo dài, với tổng số tiền nợ là 26,19 tỷ đồng, sau thanh tra thu hồi được 3,4 tỷ đồng (đạt 13%); 82 cuộc kiểm tra với tổng số tiền nợ 4,2 tỷ đồng; sau kiểm tra thu hồi được 3,2 tỷ đồng (đạt 76,7%).

 BHXH Thành phố tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, nâng cao chất lượng phục vụ, 100% các thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua Hệ thống một cửa điện tử. Trong tháng 02/2019, BHXH Thành phố đã tiếp nhận 803.891 hồ sơ, đã giải quyết 592.572 hồ sơ. Phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Bắc Hà Nội thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT đối với hơn 800 doanh nghiệp. Phối hợp với các cơ sở y tế thực hiện liên thông dữ liệu KCB giám định trên phần mềm điện tử, ứng dụng CNTT để tăng cường quản lý chi KCB và sử dụng quỹ BHYT, đến ngày 20/02/2019, tỷ lệ liên thông dữ liệu theo ngày đạt 85,3%.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các ý kiến chỉ đạo nghiệp vụ của các Phó Giám đốc BHXH Thành phố, Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Đức Hòa ghi nhận kết quả của các đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 2 tháng đầu năm. Đồng thời, Giám đốc chỉ đạo lãnh đạo các đơn vị cần quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua theo các chuyên đề phát triển đối tượng tham gia BHXH, BH thất nghiệp; giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, chuyên đề giao dịch hồ sơ điện tử với các doanh nghiệp. Từ đó kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo động lực để từng cán bộ viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Các đơn vị tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của BHXH Việt Nam, Thành ủy, của UBND Thành phố, chủ động phối hợp chặt chẽ với Thanh tra Thành phố và các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện Quyết định số 6620/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND Thành phố về Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra Thành phố. Qua đó, lên kế hoạch giao chỉ tiêu giảm nợ BHXH, kế hoạch thu, kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BH thất nghiệp và BHXH tự nguyện đến từng viên chức để hoàn thành tỷ lệ tham gia BHXH, BH thất nghiệp, giảm tỷ lệ nợ BHXH phải tính lãi xuống dưới 2%. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tiếp tục việc cập nhật dữ liệu sổ BHXH và cập nhật tăng, giảm thành viên HGĐ tham gia BHYT theo  đúng hướng dẫn của BHXH Việt Nam về hoàn thiện dữ liệu thành viên hộ gia đình. Đối với công tác khám, chữa bệnh BHYT, các đơn vị thực hiện quyết liệt hơn nữa các giải pháp kiểm soát chi phí KCB BHYT, chủ động phối hợp với Sở Y tế phân tích các chi phí không hợp lý để tiến hành thanh tra, kiểm tra kịp thời, chấn chỉnh, xử lý kịp thời; phối hợp cùng Sở Y tế tổ chức thực hiện tập trung kiểm tra, thẩm định chặt chẽ các cơ sở KCB có chi phí vượt dự toán năm 2018 và tăng cường công tác giám định BHYT, nâng cao năng lực trình độ của các giám định viên, kiên quyết từ chối thanh toán chi phí bất hợp lý, không đúng quy định. Giám đốc BHXH Thành phố nhấn mạnh giao trách nhiệm cụ thể, rõ ràng cho từng viên chức quản lý công tác giám định và giám định viên trong việc kiểm soát chi phí KCB và chịu trách nhiệm về kết quả.

Đối với công tác cải cách hành chính, Giám đốc BHXH Thành phố cũng lưu ý các đơn vị cần tích cực triển khai thi đua nhằm đạt mục tiêu đến hết 31/12/2019, có 100% doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH, phấn đấu 50% các doanh nghiệp tham gia BHXH, BHYT thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT.


-TV

in Quay trở lại