Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
8631

FE_View_Detail

Kịp thời biểu dương, khen thưởng phát huy hiệu quả các phong trào thi đua chuyên đề năm 2019
11/03/2019 | 10:53

Nhằm phát huy tinh thần làm việc sáng tạo với ý thức trách nhiệm cao quyết tâm hoàn thành tốt 6 nhiệm vụ và chỉ tiêu do UBND Thành phố giao. Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Hòa vừa ban hành Kế hoạch số 673/KH-BHXH ngày 06/3/2019 phát động thi đua chuyên đề năm 2019 tới các đơn vị trực thuộc.
Các đơn vị trực thuộc BHXH Thành phố ký giao ước thi đua năm 2019

Các đơn vị trực thuộc BHXH Thành phố ký giao ước thi đua năm 2019

 

Theo đó, về chuyên đề phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, BHXH Thành phố đặt mục tiêu tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc đạt 90% số người thuộc diện tham gia; Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đạt 90% số người thuộc diện tham gia; tốc độ tăng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện đạt 30%. Thời gian thực hiện thi đua từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019.

Về chuyên đề giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN, BHXH Thành phố đặt mục tiêu thực hiện quyết liệt các giải pháp thu, thu nợ BHXH, BHTN, bảo hiểm y tế (BHYT), phấn đấu giảm tỷ lệ nợ BHXH, BHYT, BHTN phải tính lãi dưới 2% theo chỉ tiêu kế hoạch do UBND Thành phố giao tại Công văn số 503/UBND-KGVX ngày 01/02/2019. Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2019.

Về chuyên đề giao dịch hồ sơ điện tử các doanh nghiệp, mục tiêu đến hết 31/12/2019, có 100% doanh nghiệp thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH và trên 50% đơn vị sử dụng lao động thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 về kê khai, đóng nộp BHXH, BHYT, BHTN. Thời gian thực hiện từ 01/01/2019 đến 31/12/2019.

BHXH Thành phố đánh giá kết quả thực hiện 03 chuyên đề và xét khen thưởng tập thể, cá nhân vào dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Thủ đô (hồ sơ đề nghị khen gửi trước 10/9/2019) và khen tổng kết chuyên đề (hồ sơ đề nghị khen gửi cùng với khen thưởng tổng kết năm). BHXH Thành phố lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc thi đua chuyên đề để đề nghị BHXH Việt Nam, UBND Thành phố xét khen thưởng.


-TV

in Quay trở lại