Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4871

FE_View_Detail

Chế độ hưởng thai sản cho lao động nam tham gia BHXH
24/10/2016 | 16:04
Trong thời gian qua, chuyên mục hỏi đáp của Cổng thông tin điện tử BHXH thành phố Hà Nội nhận được không ít những câu hỏi giải đáp liên quan đến chế độ thai sản mà nam giới được hưởng khi vợ tham gia hoặc không tham gia BHXH. Bài viết sau đây giúp mỗi người lao động, mỗi gia đình hiểu rõ hơn về điều kiện và thời gian hưởng chế độ BHXH đối với vấn đề này.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Luật BHXH số 58/2014/QH13 sửa đổi có hiệu lực tử ngày 01/01/2016 bổ sung thêm quy định việc hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nam đóng BHXH khi vợ sinh con đã trở thành niềm vui của không biết bao gia đình, giảm bớt nỗi lo về vấn đề neo người không có ai chăm vợ đẻ.
Tại Điều 34 của Luật này, nếu lao động nam đang đóng BHXH bắt buộc khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Thời gian nghỉ việc hưởng BHXH tủy thuộc vào điều kiện sinh nở của người vợ, tuy nhiên, thời gian đó được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con:
- Nếu vợ sinh nở trong điều kiện bình thường thì người chồng được nghỉ 05 ngày làm việc;
- Nếu vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi thì được nghỉ 07 ngày làm việc;
- Trường hợp vợ sinh đôi thì người chồng được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;
- Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật  thì được nghỉ 14 ngày.
Ngoài ra, chế độ thai sản đối với nam giới cũng được mở rộng trong một số trường hợp đặc biệt như sau:
- Trường hợp chỉ có mẹ tham gia BHXH hoặc cả cha và mẹ đều tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 34);
- Trường hợp người mẹ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng BHXH sau khi sinh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 31 của Luật này mà chết thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng (có tham gia BHXH) được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi;
- Trường hợp cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng tham gia BHXH mà không nghỉ việc thì ngoài tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trả còn được hưởng chế độ thai sản do cơ quan BHXH chi trả cho đến hết thời gian còn lại của mẹ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34;
- Trường hợp chỉ có cha tham gia BHXH mà mẹ chết sau khi sinh con hoặc gặp rủi ro sau khi sinh mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì cha được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản  cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi;
- Lao động nam tham gia BHXH có nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 06 tháng tuổi; - Lao động nam thực hiện biện pháp triệt sản thì được nghỉ việc hưởng BHXH 15 ngày;
- Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia BHXH thì cha được hưởng trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại thời điểm sinh con cho mỗi con.

Việc bổ sung quy định hưởng chế độ thai sản dành cho lao động nam đóng BHXH khi vợ sinh con là bước tiến mới trong chính sách BHXH, thực hiện công bằng trong việc đóng và hưởng BHXH, cũng như thể hiện được phần nào trách nhiệm của lao động nam đối với nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng khi làm chồng, làm cha trong xã hội hiện đại ngày nay./.

- Mai Khanh

in Quay trở lại