Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2781

FE_View_Detail

BHXH TP. Hà Nội: Tập huấn công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội
27/03/2019 | 14:13

 

Thực hiện Quyết định số 1380/QĐ-TTg ngày 18/10/2018 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt “Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí”; công văn số 5933/VP-KSTTHC ngày 02/8/2018 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện đề án liên thông các thủ tục hành chính; công văn số 68/BHXH-CSBHXH ngày 07/01/2019 của BHXH Việt Nam vê việc phân cấp giải quyết chế độ tử tuất.


 

 

Ngày 27/3, BHXH Thành phố tổ chức Hội nghị tập huấn công tác giải quyết chế độ BHXH  cho hơn 150 viên chức là lãnh đạo phụ trách và viên chức trực tiếp giải quyết chế độ chính sách tại các phòng nghiệp vụ và BHXH các quận, huyện, thị xã. Phó Giám đốc BHXH Thành phố Đặng Đình Thuận chủ trì Hội nghị.

Đ/c Đặng Đình Thuận, Phó Giám đốc BHXH Thành phố phát biểu tại Hội nghị tập huấn


\

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Đặng Đình Thuận cho biết, việc tổ chức hội nghị tập huấn lần này nhằm thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của BHXH Việt Nam và UBND Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Đề án liên thông các thủ tục hành chính. Theo đó, kể từ ngày 01/4/2019, BHXH Thành phố Hà Nội phân cấp cho BHXH các quận, huyện, thị xã thực hiện giải quyết chế độ tử tuất cho thân nhân người lao động bảo lưu thời gian đóng BHXH, người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện và người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn quản lý. Đồng chí nhấn mạnh các viên chức trực tiếp giải quyết chế độ chính sách BHXH cần nêu cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia ý kiến, nêu ra vướng mắc trong quá trình thực hiện công việc, đề ra các giải pháp khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế thời gian qua để giải quyết chế độ chính sách BHXH đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng quy định, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người thụ hưởng.Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo phòng Chế độ BHXH đã hướng dẫn cụ thể quy trình giải quyết hồ sơ hưởng chế độ tử tuất. Nhiều ý kiến của viên chức trực tiếp giải quyết chính sách BHXH đã được nêu ra tại Hội nghị và được lãnh đạo BHXH Thành phố, phòng Chế độ BHXH giải đáp kịp thời, thỏa đáng. Hội nghị là dịp để viên chức chuyên môn nghiệp vụ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm, bàn bạc tháo gỡ vướng mắc trong công tác giải quyết chính sách BHXH góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Ngành giao năm 2019.

-TV

in Quay trở lại