Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6846

FE_View_Detail

Hoàng Mai: Tăng cường công tác thông tin truyền thông chính sách BHXH, BHYT
04/04/2019 | 15:26

Nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông chính sách BHXH, BHYT ngay từ đầu năm, BHXH quận Hoàng Mai đã xây dựng các nội dung thông tin, truyền thông gắn với các chỉ tiêu, kế hoạch công tác năm 2019 của đơn vị theo từng tháng, quý nhằm đạt hiệu quả và sát với tình hình thực tế tại địa phương.

 

 Mặt khác, BHXH quận thường xuyên tham mưu, báo cáo tình hình hoạt động với Quận ủy, Ban Tuyên giáo, UBND quận trong công tác tuyên truyền và thực thi pháp luật BHXH, BHYT đến các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn và tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo trong công tác thông tin, truyền thông. 
Trong quý 1, BHXH quận đã tham mưu cho UBND quận ban hành 4 văn bản chỉ đạo về công tác BHXH, BHYT và phối hợp với Bưu điện trung tâm 6, phòng Văn hóa thông tin quận, Phòng Tư pháp quận, Chi cục thuế quận, Ủy ban nhân dân phường Tân Mai, phường Vĩnh Hưng tổ chức 04 hội nghị tập huấn và tuyên truyền về BHXH, BHYT với hơn 800 người tham gia. BHXH quận phối hợp với phòng văn hóa thông tin phát thanh tuyên truyền về BHXH, BHYT trên loa phường theo định kỳ tại 14 phường trên địa bàn với thời lượng phát thanh 3 lần/ tuần. 

Bên cạnh đó, BHXH quận thực hiện tuyên truyền trực quan phát hơn 6000 tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về BHXH, BHYT, về chế tài xử lý hình sự đối với các vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT trong các hội nghị tuyên truyền, phát cho khách đến cơ quan BHXH quận giao dịch, chuyển tờ rơi tuyên truyền về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho các đại lý thu trên địa bàn. Thực hiện công khai danh sách các đơn vị nợ từ 6 tháng trở lên trên Cổng Thông tin điện tử của quận. 

Trong thời gian tới, BHXH quận Hoàng Mai tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với các phòng, ban, ngành thuộc quận trong công tác tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân trên địa bàn về sự cần thiết cũng như những lợi ích khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện./.


- Thanh Hà, BHXH quận Hoàng Mai

in Quay trở lại