Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7724

FE_View_Detail

Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến
22/04/2019 | 09:41
 Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cơ sở khám chữa bệnh căn cứ vào Giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định hiện hành.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Thời gian qua, BHXH Việt Nam nhận được ý kiến phản ánh của một số người tham gia BHYT về việc cơ sở KCB nơi tiếp nhận người bệnh chuyển tuyến KCB BHYT khi tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử KCB ở cơ sở KCB nơi chuyển tuyến nên không giải quyết quyền lợi hưởng BHYT theo quy định.
Về việc này, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố có văn bản đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh BHYT giải quyết quyền lợi hưởng BHYT cho người tham gia BHYT theo đúng các quy định về khám chữa bệnh BHYT. Trường hợp cơ sở khám chữa bệnh tra cứu trên Cổng tiếp nhận của Hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử khám chữa bệnh của người bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh nơi chuyển tuyến thì vẫn phải căn cứ vào Giấy chuyển tuyến BHYT để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành.

Đồng thời, đề nghị cơ sở khám chữa bệnh thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám chữa bệnh BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú của người bệnh theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.


-TV

in Quay trở lại