Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7801

FE_View_Detail

Hoàng Mai: Triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN
22/04/2019 | 15:28

 

BHXH quận Hoàng Mai đặt ra mục tiêu phấn đấu mỗi tháng tăng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân tăng 0,2% từ nay đến hết năm 2019 để hoàn thành vượt mức chỉ tiêu được giao 88,2% người dân trên địa bàn có thẻ BHYT; số người dân tham gia BHXH tự nguyện phấn đấu trên 2.000 người tham gia và vượt kế hoạch được giao 120%. Mặt khác, BHXH quận nỗ lực phấn đấu nhằm hoàn thành tỷ lệ 90% lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHTN được giao.

 

 

Đó là các chỉ tiêu đặt ra tại Hội nghị đánh giá công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình Quý 1 năm 2019 và triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN 9 tháng cuối năm 2019 vừa được BHXH quận Hoàng Mai tổ chức vừa qua. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo UBND  các phường trên địa bàn, đại diện các tổ chức là đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn.

Theo Giám đốc BHXH quận Hoàng Mai Nguyễn Thị Hạnh cho biết, số người tham gia BHYT trên địa bàn đến nay là 323.911 người đạt tỷ lệ bao phủ 86,7% người dân trên địa bàn có thẻ BHYT; số người tham gia BHXH tự nguyện quý I năm 2019 là 1.567 người đạt 93,3% so với kế hoạch được giao. Năm 2019, chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ BHYT được giao phải đạt 88,2% số người dân trên địa bàn có thẻ BHYT; tốc độ tăng BHXH tự nguyện là 30% tương đương với số người được giao phát triển tham gia BHXH tự nguyện ít nhất là 1.677 người; tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc và bảo hiểm thất nghiệp là 90%.

Để hoàn thành được chỉ tiêu năm 2019, BHXH quận đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN 9 tháng cuối năm 2019 như giao chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ tham gia, số người tham gia đến từng phường trên địa bàn. Thường xuyên nâng cao hiệu quả hoạt động của đại lý thu, BHXH quận cũng như tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên đại lý thu. Đồng thời, rà soát mở rộng mạng lưới hệ thống đại lý thu đối với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức kinh tế…đảm bảo mỗi phường có ít nhất 03 loại hình đại lý thu BHXH, BHYT hoạt động. Bên cạnh đó, BHXH quận thường xuyên báo cáo Quận ủy, UBND quận tình hình công tác BHXH, BHYT đặc biệt là việc đôn đốc thực hiện chỉ tiêu được giao cho các Đại lý thu trên địa bàn cũng như ban hành kịp thời các văn bản hướng dẫn Đại lý thu để thực hiện tốt công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình khi có những thay đổi mới…


Thanh Hà, BHXH quận Hoàng Mai

in Quay trở lại