Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6436

FE_View_Detail

Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam
09/05/2019 | 09:38

 

Tại Quyết định số 1904/QĐ-LĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về 18 thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực BHXH thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, có 01 thủ tục hành chính mới là thủ tục “Hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam”.
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

 

Để làm thủ tục hưởng trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng không còn cư trú tại Việt Nam có nguyện vọng nhận trợ cấp một lần nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH thông qua hình thức giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH.
Theo đó, thành phần và số lượng hồ sơ là 01 bộ, bao gồm đơn đề nghị (mẫu theo quy định của BHXH Việt Nam). Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính là cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam. Thực hiện thủ tục không mất lệ phí.
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết cho người lao động; trường hợp không giải quyết, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính là người có nguyện vọng thực hiện thủ tục hành chính nhân được quyết định về việc chuyển đổi hưởng chế độ BHXH./.

Bộ Lao động-Thương binh và xã hội (Theo Tạp chí BHXH )

in Quay trở lại