Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7262

FE_View_Detail

BHXH Hà Nội: Tăng cường tuyên truyền BHXH, BHYT tới hội viên Hội Nông dân
18/11/2016 | 10:07
 
Thực hiện chương trình công tác tuyên truyền năm 2016, BHXH Thành phố Hà Nội đã đa dạng hóa nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHYT tới nhiều đối tượng tại cơ sở như cán bộ chủ chốt Mặt trận tổ quốc, hội viên hội phụ nữ … mang lại nhiều hiệu quả tích cực, có tính lan tỏa trong cộng đồng và đến với đông đảo người dân trên địa bàn Thủ đô. 

 

 

Theo đó, một trong những mô hình hiệu quả tuyên truyền tại cơ sở đó là mở các lớp tập huấn, đối thoại, tuyên truyền cho đối tượng là cán bộ, hội viên Hội Nông dân nhằm cung cấp những kiến thức, thông tin cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân các xã về chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; về tính nhân văn và tầm quan trọng của BHXH, BHYT trong hệ thống các chính sách an sinh xã hội. Trên cơ sở chương trình phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT giữa BHXH Thành phố và Hội Nông dân thành phố năm 2016,  tháng 11, BHXH Thành phố và Hội Nông dân Thành phố triển khai tổ chức 03 hội nghị đối thoại tuyên truyền cho hơn 500 hội viên tại Hội Nông dân các xã thuộc các huyện: Thanh Oai, Mỹ Đức, Ứng Hòa. Theo kế hoạch phối hợp, đến đầu tháng 12/2016, hai cơ quan sẽ tiếp tục tổ chức tại địa bàn 2 xã thuộc huyện Thạch Thất, Ba Vì thu hút khoảng 400 hội viên.

Nếu như thời gian trước kia, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT đã được Hội Nông dân triển khai mang tính chất hưởng ứng, cổ động thì với mô hình hoạt động đối thoại, tuyên truyền trực tiếp tới từng hội viên là một cách làm được đông đảo cán bộ và hội viên đồng tình ủng hộ. Từ đó, nhận thức của cán bộ, hội viên hội được nâng lên rõ rệt, những tồn tại, vướng mắc của hội viên như mức đóng, mức hỗ trợ và mức hưởng khi tham gia BHXH tự nguyện; thành viên hộ gia đình khi tham gia BHYT được giảm trừ, các vấn đề liên quan đến chất lượng khám chữa bệnh BHYT, cấp phát thuốc, chuyển tuyến KCB…đều được cơ quan BHXH Thành phố giải đáp trực tiếp, cặn kẽ.  Đồng thời tư vấn cụ thể về các chế độ BHXH tự nguyện, thông tuyến huyện khám, chữa bệnh BHYT toàn quốc, quyền lợi hưởng khi KCB nội trú trái tuyến… Qua đó, các hội viên được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản, bổ sung nguồn tài liệu trong quá trình tuyên truyền, vận động hội viên, người thân trong gia đình và bà con tại cộng đồng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện.


Với việc phát huy hiệu quả mô hình tuyên truyền trực tiếp đối thoại với cán bộ hội viên Hội Nông dân, trong thời gian tới, BHXH Thành phố sẽ tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân Thành phố mở thêm nhiều lớp tập huấn, đối thoại cho đối tượng là cán bộ, hội viên tại các xã trên địa bàn Thành phố nhằm đào tạo, mở rộng mạng lưới cộng tác viên, từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng về chính sách BHXH, BHYT. Sau các Hội nghị này, Hội Nông dân và BHXH các huyện sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để vận động hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và mở rộng mô hình tuyên truyền tới từng xã trên địa bàn.

Bên cạnh mô hình tuyên truyền trực tiếp đối thoại,  BHXH Thành phố và Hội Nông dân Thành phố còn tích cực phối hợp tuyên truyền thông qua ấn phẩm Bản tin của Hội Nông dân Thành phố phát hành 01 số/tháng tới các Chi hội cơ sở, chú trọng tới  BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình. Hội Nông dân các quận, huyện, thị Hội cũng thường xuyên phối hợp với cơ quan BHXH rà soát những hội viên chưa tham gia BHXH, BHYT để triển khai vận, động, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng nông dân trên địa bàn tham gia BHXH, BHYT hộ gia đình đến từng chi hội Hội Nông dân xã, phường, thị trấn./.

- Thu Vân

in Quay trở lại