Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
8790

FE_View_Detail

Đẩy mạnh nghiệm thu dữ liệu danh sách hộ gia đình tham gia BHYT
30/11/2016 | 16:13

Sáng 30/11, tại trụ sở BHXH Việt Nam, Ban chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đã họp tổng kết và đưa ra phương án, công việc trong thời gian tới. Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu chủ trì cuộc họp.

 

Theo báo cáo của Ban Thu, tính đến ngày 29/11, toàn quốc đã thu thập và nhập dữ liệu của trên 24,2 triệu hộ gia đình với trên 92,8 triệu người. Số lượng thành viên hộ gia đình đã được gắn mã thẻ BHYT đạt trên 65,7 triệu người (đạt tỉ lệ 97,5%). Số người được kê khai đảm bảo tiêu chí cấp mã định danh là 92,5 triệu người… Toàn quốc còn 250.202 nhân khẩu trùng 4 tiêu chí.
Để đạt được kết quả đó, thời gian qua, BHXH các tỉnh, thành đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, trong đó giao BHXH tỉnh làm cơ quan thường trực. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và Bưu điện tỉnh triển khai thực hiện; chỉ đạo BHXH cấp huyện phối hợp với các đơn vị có liên quan và UBND xã trong việc tổ chức thực hiện lập danh sách DK01; rà soát, bàn giao theo quy trình cho Bưu điện để hoàn thiện và nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý.
Tuy nhiên, BHXH một số tỉnh vẫn chưa làm tốt công tác tham mưu với UBND tỉnh. Ban chỉ đạo ở một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt; việc phối hợp của một số tỉnh còn mang tính hình thức… Vì vậy, Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu cho rằng, thời gian tới, BHXH các tỉnh cần nhanh chóng nghiệm thu, hoàn thiện, quản lý, vận hành dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT; hoàn thiện cơ chế để nhập cơ sở dữ liệu và tra mã định danh, để từng người dân biết được mã định danh của mình.
Cụ thể, Ban Thu cần phối hợp các đơn vị xây dựng phương án bàn giao và nghiệm thu dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; phối hợp các đơn vị xây dựng quy trình quản lý đối tượng tham gia BHYT liên thông với dữ liệu hộ gia đình. Trung tâm CNTT cần khẩn trương phối hợp với Bưu điện xây dựng Dự án thực hiện việc nhập dữ liệu quản lý, cấp mã định danh thành viên hộ gia đình tham gia BHYT, quản lý vận hành theo quy định; khẩn trương làm sạch cơ sở dữ liệu và thực hiện cấp mã BHXH cho thành viên hộ gia đình tham gia BHYT đã được kê khai…
Đối với BHXH tỉnh, thành phố cần phối hợp với Bưu điện bàn giao và nghiệm thu dữ liệu theo hướng dẫn; chịu trách nhiệm bảo mật thông tin, dữ liệu và lưu trữ hồ sơ, giấy tờ, chứng từ liên quan; thực hiện cấp mới, gia hạn, đổi thẻ BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam.

Đối với Tổng Công ty Bưu điện cần chỉ đạo Bưu điện tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với BHXH tỉnh, thành phố trong việc bàn giao và nghiệm thu dữ liệu lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT; phối hợp với Trung tâm CNTT và các đơn vị liên quan hoàn thiện dự án nhập cơ sở dữ liệu…./.

in Quay trở lại