Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4886

FE_View_Detail

BHXH quận Nam Từ Liêm: Hoàn thành vượt mức kế hoạch thu, kịp thời cấp thẻ BHYT năm 2017 cho người lao động
30/12/2016 | 13:50

   BHXH quận Nam Từ Liêm hiện đang quản lý 2565 đơn vị với số lao động tham gia BHXH là 46.312 người. Năm 2016, BHXH quận được BHXH Thành phố giao kế hoạch thu BHXH, BHYT là 867,942 tỷ đồng. 

 

Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch thu năm 2016, Bảo hiểm xã hội quận Nam Từ Liêm đã tập trung đẩy mạnh công tác khai thác mở rộng đối tượng, thu hồi nợ, rà soát các đơn vị không còn tồn tại, giảm tỷ lệ nợ đọng, cấp sổ BHXH, cấp thẻ BHYT, giải quyết chính sách BHXH, chính sách BHYT cho người lao động và người tham gia kịp thời đúng quy định. Bằng nhiều giải pháp thực hiện cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể CBVC, tính đến ngày 29/12/2016, Bảo hiểm xã hội quận đã thu được 887 tỷ, hoàn thành vượt mức kế hoạch thu thành phố giao năm 2016.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội về việc kịp thời cấp thẻ BHYT năm 2017, Bảo hiểm xã hội quận thường xuyên đôn đốc các đơn vị rà soát dữ liệu, cập nhật số tháng tham gia BHYT liên tục để kịp thời cấp thẻ BHYT 5 năm liên tục.

Bên cạnh đó, đối với những đơn vị đủ điều kiện được cấp thẻ năm 2017 chưa có đề nghị, BHXH quận đã tập trung mọi nguồn lực để rà soát lập danh sách đề nghị in thẻ BHYT nhằm kịp thời trả thẻ cho đơn vị sử dụng lao động.

BHXH quận Nam Từ Liêm

in Quay trở lại