Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9781

FE_View_Detail

BHXH Thanh Xuân: Tuyên truyền trực quan BHXH, BHYT đến người dân trên địa bàn
05/01/2017 | 09:09

 Nhằm tuyên truyền Luật BHXH, BHYT sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa và tính nhân văn sâu sắc của chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT; góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội và đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn quận, BHXH quận đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền trực quan về BHXH, BHYT.

Tăng cường tuyên truyền trực quan trên đường phố

Tăng cường tuyên truyền trực quan trên đường phố

 

Baner, áp phích với các thông điệp tuyên truyền chính như: “Vì sức khỏe con em,vì tương lai đất nước hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên”; “Bảo hiểm y tế toàn dân vì an sinh xã hội, vì hạnh phúc mọi nhà”; “Mọi người, mọi nhà hãy tham gia BHYT để được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe” đã được treo trên các trục đường Nguyễn Trãi, Khương Trung, Hoàng Đạo Thành …Ngoài ra còn nhiều baner, áp phích được treo tại nhiều địa điểm khác.

Đây là một trong những biện pháp thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách  BHYT, BHXH, về quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia. Đồng thời qua đó thể hiện sự nỗ lực của BHXH quận trong công tác an sinh xã hội, góp phần thiết thực vào công tác giảm nghèo, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội.  

Áp phích trên đường Nguyễn Trãi

Trong thời gian tới, BHXH quận Thanh Xuân tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT với nhiều hình thức đa dạng, cụ thể là: thực hiện đối thoại chính sách BHXH, BHYT với nhân dân, người lao động; tuyên truyền miệng qua các cuộc hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tại các khu dân cư, các trường học, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn quận.

Tuyết Mai- BHXH quận Thanh Xuân

in Quay trở lại