Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9450

FE_View_Detail

BHXH Thành phố Hà Nội: Nỗ lực thực hiện chính sách an sinh xã hội
06/01/2017 | 16:47

Năm 2016, ngành BHXH Thành phố Hà Nội đã nỗ lực thực hiện chính sách BHXH, BHYT, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Nhân dịp Xuân Đinh Dậu 2017, Trang tin điện tử BHXH Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc BHXH Thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai về nội dung này.

Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai

Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai

PV: Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, công tác bảo đảm an sinh xã hội nói chung, thực hiện BHXH, BHYT cho người dân nói riêng trên địa bàn Thủ đô Hà Nội có tầm quan trọng đặc biệt. Xin bà cho biết một số kết quả nổi bật trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT của BHXH Thành phố Hà Nội trong năm 2016?
Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai:
Năm 2016, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, Hội đồng Nhân dân, Uỷ ban nhân dân Thành phố, BHXH Việt Nam; sự phối hợp chặt chẽ của các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể, cùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết của tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức, BHXH Thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
Công tác thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp ước đạt 29.179 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch được giao, tăng 20% so với năm 2015. Hơn 5,79 triệu người có thẻ BHYT, tăng 5,6 % so với năm 2015, đạt và vượt chỉ tiêu bao phủ BHYT Chính phủ giao với tỷ lệ bao phủ 80,9 % dân số Thủ đô. Số người tham gia BHXH, bao gồm cả BHXH tự nguyện khoảng hơn 1.457.600 người, tăng 8,1% so với năm 2015. Số người tham gia BHXH thất nghiệp 1.364.170 người, tăng 8,9% so với năm 2015.
BHXH Thành phố đã phát triển mở rộng được 7.805 đơn vị với số lao động tăng mới hơn 80.600 người. Thực hiện cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời cho người tham gia. Đảm bảo duy trì cân đối quỹ KCB BHYT, phục vụ tốt nhất nhu cầu KCB của người tham gia BHYT.

PV: Được biết năm 2016, BHXH Thành phố đã tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Bà có thể cho biết về điều này?

Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai:
Năm vừa qua, BHXH Thành phố thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra cũng như chuẩn bị cho việc khởi kiện các đơn vị nợ BHXH, BHYT.
BHXH Thành phố đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động Thành phố thanh tra 97 đơn vị với số tiền nợ BHXH 75,3 tỷ đồng. Sau thanh tra thu hồi được 23,7 tỷ đồng; Yêu cầu thu hồi số tiền chi sai chế độ tại 05 đơn vị, số tiền trên 16,6 tỷ đồng, xử phạt hành chính 02 đơn vị với số tiền 150 triệu đồng.
Tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra của BHXH Thành phố và BHXH các quận, huyện, thị xã với 1. 323 cuộc. Sau kiểm tra, đã phát hiện có 1.907 lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nhưng chưa đăng ký tham gia; Thu hồi 71,145 triệu đồng do chi sai chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. 
Về Thanh tra chuyên ngành, BHXH Thành phố đã ra quyết định thanh tra tại 45 đơn vị. Trong đó đã tổ chức thanh tra tại 21 đơn vị và đã có kết luận, sau thanh tra thu hồi được được 1,6 tỷ đồng tiền nợ BHXH. Đã có 21/45 đơn vị tự giác nộp đủ số tiền nợ BHXH nên BHXH Thành phố đã có quyết định dừng thanh tra, số tiền nợ BHXH trước khi ra quyết định thanh tra là 6,1 tỷ đồng, số tiền đã thu được là 6,7 tỷ đồng. Số đơn vị đã có quyết định hoãn thanh tra là 03 đơn vị, sẽ tiến hành thanh tra vào tháng 01/2017.     
Trong năm 2016, BHXH Thành phố đã kiểm tra 40 cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn Thành phố và kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 15 BHXH các quận, huyện, thị xã. Kiểm tra 175 Đại lý thu, đại diện chi trả và yêu cầu các đại lý thực hiện đúng các quy định về thu BHXH, BHYT và phát triển đối tượng trên địa bàn.
BHXH Thành phố cũng đã thực hiện kiểm tra, đôn đốc thu tại 342 đơn vị với số tiền 252,5 tỷ đồng, sau kiểm tra đôn đốc đã thu hồi được 141,4 tỷ đồng. Đồng thời đã yêu cầu các đơn vị được kiểm tra hoàn thiện hồ sơ truy thu bổ sung nguyên lương cho 927 lao động, truy thu điều chỉnh lương đối với 1.727 lao động, thoái thu đối với 83 lao động. Đã bàn giao 109 đơn vị nợ đọng cho tổ chức công đoàn để khởi kiện bảo vệ quyền lợi cho người lao động, tổ chức công đoàn đã khởi kiện đối với 09 đơn vị. Bên cạnh đó, phối hợp với Chi cục Thi hành án các quận, huyện, thị xã đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật.
Công tác giải quyết đơn thư, tiếp công dân cũng được thực hiện chu đáo, trong năm đã trả lời 60 đơn thư các loại của cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng luật, đã tiếp và trả lời thắc mắc về chế độ chính sách BHXH, BHYT cho 1.306 lượt công dân (trong đó tại BHXH Thành phố tiếp 353 lượt, tại BHXH các quận, huyện, thị xã tiếp 953 lượt).

Bộ phận "một cửa" BHXH TP. Hà Nội

PV: Được biết, BHXH Thành phố Hà Nội là một trong những địa phương làm tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Xin bà cho biết một vài nét về điều này?

Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai:
Hà Nội là một trong những địa phương có số đối tượng tham gia và thụ hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp đứng đầu cả nước. Xuất phát từ yêu cầu thực tế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, BHXH Thành phố luôn chú trọng đến công tác công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách thủ tục hành chính và thực hiện chính sách BHXH, BHYT.
Xác định đây là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong công tác cải cách hành chính hiện nay, BHXH Thành phố đã tích cực, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, ban hành các văn bản hướng dẫn nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả về yêu cầu của BHXH Việt Nam trong giao dịch điện tử, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.
Năm 2016, BHXH Thành phố đã triển khai thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử  trên 11 nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Tính đến 31/12/2016 đã có 45.692/53.767 đơn vị thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử, chiếm 85% các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT. Thực hiện liên thông thủ tục khai sinh - hộ khẩu - cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đã được thực hiện ở 30/30 quận, huyện, thị xã, 593 xã, phường với thời gian rút ngắn từ 7 ngày xuống còn dưới 2 ngày đối với địa bàn quận và dưới 3 ngày đối với địa bàn huyện.
Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho đơn vị sử dụng lao động và người dân, BHXH Thành phố đã cung cấp các tiện ích trên cổng thông tin điện tử của BHXH Thành phố giúp cho đơn vị sử dụng lao động và người dân có thể tìm kiếm, tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ trên toàn thành phố. Từ máy tính và các thiết bị cầm tay như Ipad, Iphone....có kết nối Internet, có thể trực tiếp theo dõi được tiến độ, kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan BHXH; Ngoài ra có thể tra cứu kết quả đóng hàng năm của từng người lao động (C13) và tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BH thất nghiệp (C12) hàng tháng của đơn vị sử dụng lao động (sử dụng file điện tử và chữ ký số) trên cổng thông tin điện tử của BHXH Thành phố (từ tháng 1/2016 gửi C12 có chữ ký số cho đơn vị SDLĐ, không gửi bản giấy đã tiết kiệm rất nhiều thời gian, cước phí).
BHXH Thành phố đã phối hợp với bưu điện Hà Nội triển khai đưa ứng dụng CNTT vào việc tiếp nhận và trả kết quả, bằng cách xây dựng kết nối liên thông giữa hệ thống quản lý bưu phẩm của Bưu điện với hệ thống tiếp nhận và trả kết quả “một cửa điện tử” của BHXH Thành phố. Kết quả là lượng hồ sơ nhận và gửi tăng nhanh với 153.616 lượt, đảm bảo nhanh chóng, an toàn và bảo mật, chưa có trường hợp nào khiếu kiện do thất lạc.   
BHXH Thành phố cũng là đơn vị được lãnh đạo BHXH Việt Nam tin tưởng, giao triển khai thử nghiệm để nhân rộng Hệ thống thông tin giám định BHYT trên toàn quốc. Ngay sau đó, BHXH Thành phố đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành văn bản về triển khai hệ thống thông tin giám định BHYT; Phối hợp với Sở Y tế ban hành kế hoạch về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT; Thành lập tổ chỉ đạo vận hành hệ thống giám định; Thành lập các nhóm giám định danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật và các nhóm giám định hồ sơ chi tiết và tổ chức tập huấn cho viên chức làm công tác giám định và cán bộ của các cơ sở KCB BHYT. Đến nay, đã hoàn thành việc xây dựng danh mục dùng chung của Thành phố; Các cơ sở kết nối và gửi dữ liệu XML lên cổng tiếp nhận ngay sau khi bệnh nhân ra viện; Đã thực hiện giám định trên phần mềm giám định điện tử.
Bên cạnh đó, BHXH Thành phố cũng được BHXH Việt Nam giao nhiệm vụ triển khai vận hành thử nghiệm phần mềm quản lý thu, quản lý sổ thẻ, kế toán. BHXH Thành phố đã đưa 3 phần mềm trên chính thức sử dụng tại các phòng nghiệp vụ: Thu, Sổ thẻ, Kế hoạch tài chính và 5 quận và 01 huyện vào tháng 12/2016. Các quận, huyện còn lại sẽ thực hiện vào tháng 1/2017. 

PV: Để việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tiếp tục đạt hiệu quả tốt, BHXH Thành phố đã đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm gì trong năm 2017 thưa bà?

Giám đốc BHXH TP. Hà Nội Nguyễn Thị Phương Mai:
Phát huy những kết quả đã đạt được, kiên quyết khắc phục những mặt còn hạn chế, năm 2017, BHXH  Thành phố tiếp tục tập trung toàn lực thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, trong đó xác định một số công tác trọng tâm sau đây:
Thứ nhất, tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu tại Chương trình hành động số 19-CT/TU ngày 17/4/2013 của Thành ủy, Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 23/5/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 186/KH-UBND ngày 05/10/2016 về thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020 Thành phố Hà Nội, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu về tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2017 của Chính phủ, Thành phố giao là 82,8%. Tổ chức thực hiện tốt Luật BHXH sửa đổi, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Luật Việc làm.... Tổ chức Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Thứ hai, tăng cường thanh tra, kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT đối với người lao động; Tập trung phối hợp với tổ chức Công đoàn trên địa bàn, đẩy mạnh khởi kiện ra Tòa các đơn vị cố tình chây ỳ để nợ đọng BHXH kéo dài với số tiền lớn để giảm nợ đọng BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động, phấn đấu năm 2017 giảm tỷ lệ nợ BHXH đạt dưới 5% tổng số phải thu.
Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT và các văn bản qui định pháp luật liên quan đến trách nhiệm, quyền lợi của người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân, để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức đa dạng, phong phú.
Chủ động phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT và quản lý sử dụng quỹ KCB BHYT hiệu quả, đúng quy định của Luật BHYT. Nâng cao năng lực, trách nhiệm của giám định viên, thực hiện các giải pháp phòng, chống lạm dụng trục lợi quỹ BHYT. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chi phí KCB BHYT tại các cơ sở KCB.
Thứ tư, tập trung ứng dụng hiệu quả Hệ thống thông tin giám định BHYT vào công tác giám định thanh toán chi phí KCB BHYT, phần mềm thu, cấp sổ thẻ, kế toán mới. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, triển khai giao dịch hồ sơ điện tử; thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

PV. Trân trọng cảm ơn bà!

- Theo Trang tin điện tử BHXH Việt Nam

in Quay trở lại