Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
8848

FE_View_Detail

Đảng ủy BHXH TP. Hà Nội: Quán triệt, triển khai Nghị quyết TW 4 (khóa XII) cho cán bộ đảng viên
06/01/2017 | 17:29
 
Sáng ngày 06/01/2017, Đảng ủy BHXH thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ, Bí thư các chi bộ, đại diện các đoàn thể và toàn thể đảng viên, quần chúng ưu tú thuộc Đảng bộ. Đ/c Phạm Ngọc, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên tại Hội nghị.
Đ/c Phạm Ngọc, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên tại Hội nghị

Đ/c Phạm Ngọc, Giảng viên cao cấp, Trưởng phòng Giáo dục lý luận chính trị Ban Tuyên giáo Thành ủy, báo cáo viên tại Hội nghị

 

Sau khi giới thiệu các Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã thông qua tại Hội nghị lần thứ tư, đồng chí Phạm Ngọc đã truyền đạt tới các đại biểu dự Hội nghị lý do, mục tiêu, quan điểm cũng như những nội dung chủ yếu và giải pháp, nhiệm vụ mà Nghị quyết Trung ương 4 đã đề ra. Theo đó,  đồng chí đã nêu bật các nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đó là do yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường theo định hướng XHCN và hội nhập quốc tế; tình hình thực tế và yêu cầu của việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng cũng như củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và đội ngũ cán bộ đảng viên của Đảng. Đi sâu phân tích, đồng chí đã truyền đạt để cán bộ đảng viên nhận diện rõ các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" cũng như 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến" "tự chuyển hóa".

Đặc biệt Nghị quyết TW 4 của Đảng còn nhấn mạnh một số nội dung mới là xây dựng Đảng về đạo đức gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

                              

Đ/c Đặng Đình Thuận, UV Thường vụ Đảng ủy BHXH Thành phố, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ phát biểu tại Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Đình Thuận, UV Thường vụ Đảng ủy BHXH Thành phố đề nghị cán bộ, đảng viên BHXH Thành phố tập trung thời gian và trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tiếp thu những nội dung quan trọng của Nghị quyết; nghiên cứu, nắm vững các quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, những điểm mới trong Nghị quyết. Từ đó liên hệ với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị mình để xây dựng chương trình hành động phù hợp, có hiệu quả. Đồng thời, đề nghị toàn thể đảng viên, các đồng chí thuộc diện cảm tình đảng thuộc Đảng bộ tự nghiên cứu tài liệu, trao đổi thảo luận viết bài thu hoạch báo cáo kết quả học tập trong việc học tập, quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4, Đại hội XII của Đảng.    

-Thu Vân

in Quay trở lại