Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2928

FE_View_Detail

UBND quận Hà Đông: tổng kết công tác BHXH, BHYT năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017
11/01/2017 | 17:51

 

Sáng ngày 10/01/2017, UBND quận Hà Đông đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác BHXH, BHYT năm 2016; triển khai nhiệm vụ năm 2017. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có bà Nguyễn Thị Phương Mai- Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội, bà Phạm Thị Hòa- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận, lãnh đạo BHXH quận, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường và các đơn vị sử dụng lao động tiêu biểu trên địa bàn.
Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Thị Phương Mai trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân

Giám đốc BHXH Thành phố Nguyễn Thị Phương Mai trao tặng Giấy khen cho tập thể, cá nhân

 

Theo báo cáo tổng hợp của BHXH quận Hà Đông, năm 2016 với nhiều khó khăn, thách thức; song với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của BHXH thành phố Hà Nội, của Quận ủy, HĐND, UBND quận cùng sự quyết tâm, nỗ lực cố gắng của lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức BHXH quận; BHXH quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công tác thu đạt 987 tỷ đồng/969 tỷ đồng kế hoạch, đạt 101,8% KH; tỷ lệ nợ giảm 7,6%; phát triển đối tượng tham gia BHYT, BHXH đều tăng so năm 2015, đặc biệt đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình tăng 72% so với năm 2015, số đơn vị tham gia BHXH, BHYT tăng mới bằng 124% so cùng kỳ.  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đúng quy định; giải quyết chế độ BHXH, BHYT chặt chẽ đảm bảo quyền lợi cho người thụ hưởng. Công tác chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng an toàn, đầy đủ, đúng quy định; thực hiện việc chuyển đổi chi lương hưu và trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện từ tháng 12/2016 kịp thời, đúng tiến độ, không gây xáo trộn đối với người thụ hưởng. Công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả đảm bảo đúng quy định, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận qua bộ phận 1 cửa đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ chậm muộn giảm. Công tác kiểm tra, tiếp dân được quan tâm đúng mức, đặc biệt kiểm tra liên ngành 50 đơn vị, đạt 250% kế hoạch được BHXH Thành phố giao, không để xảy ra tình trạng đơn thư vượt cấp, kéo dài; công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh, đa dạng về cả hình thức và nội dung tuyên truyền.

Đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, triển khai kế hoạch số 213/KH-UBND ngày 16/11/2016 Kế hoạch thực hiện quyết định 1167/QĐ-TTg về điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2010 quận Hà Đông; BHXH quận phấn đấu đạt tỷ lệ bao phủ BHYT là 82,8% và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Mai- Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Giám đốc và tập thể cán bộ viên chức BHXH quận. Đặc biệt, đánh giá cao BHXH quận đã kịp thời tham mưu cho Quận ủy, HĐND, UBND quận lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tốt với các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn. Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội cũng nhấn mạnh BHXH quận Hà Đông là một trong những quận đầu tiên tham mưu cho HĐND quận và đã thực hiện đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào nghị quyết phát triển kinh tế xã hội chủ yếu của quận; tham mưu UBND quận chỉ đạo, đôn đốc thực hiện thu nộp BHXH, BHYT, công khai danh sách đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN lên cổng thông tin của quận và hệ thống đài truyền thanh quận, phường. Qua đó, đề nghị BHXH quận tiếp tục phát huy và nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017 được BHXH thành phố giao.

Phát biểu và chỉ đạo Hội nghị, bà Phạm Thị Hòa- Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận biểu dương những thành tích BHXH quận đã đạt được năm 2016. Đồng thời yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các phường và đơn vị sử dụng lao động cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa với BHXH quận trong việc tuyên truyền và thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Yêu cầu các phường chủ động phối hợp với BHXH quận trong việc rà soát đơn vị ngừng giao dịch, đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT và đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào chỉ tiêu phát triển kinh tế chủ yếu của phường. Yêu cầu Phòng Nội vụ lấy chỉ tiêu thực hiện BHXH, BHYT của các đơn vị làm tiêu chí bình xét thi đua hàng năm. Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường nghiêm túc đẩy mạnh việc đôn đốc, vận động học sinh tham gia BHYT HSSV và đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV vào tiêu chí đánh giá thi đua các trường. Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh từ đó là đòn bẩy, tạo niềm tin giúp người dân tích cực tham gia BHYT hộ gia đình, góp phần chăm lo sức khỏe đời sống nhân dân.

Tại Hội nghị, BHXH thành phố Hà Nội và UBND quận Hà Đông đã tặng giấy khen cho 4 tập thể và 12 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT./.

Thu Hà - BHXH Hà Đông

in Quay trở lại