Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5360

FE_View_Detail

Hà Nội: Đến năm 2020, 100 % số trạm y tế có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT
20/02/2017 | 15:57

 

Nâng cao năng lực cung ứng, chất lượng dịch vụ của mạng lưới y tế cơ sở; thực hiện quản lý sức khoẻ toàn dân, bảo đảm cung ứng đầy đủ dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, khám chữa bệnh cho người dân, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp, lồng ghép chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị, giữa các cơ sở y tế với tuyến trên, góp phần giảm quá tải cho bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân là mục tiêu của Kế hoạch số 29/KH-UBND của UBND TP.Hà Nội về Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn TP.Hà Nội.

 

 

Theo đó, tại Kế hoạch số 29/KH-UBND, UBND TP.Hà Nội đưa ra các chỉ tiêu cụ thể như đến năm 2020, 100% số trạm y tế đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT; 100% số trạm y tế thực hiện được tối thiểu 85% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% phòng khám đa khoa khu vực thực hiện tối thiểu 85% danh mục kỹ thuật được cấp có thẩm quyền quy định; 100% bệnh viện huyện thực hiện được tối thiểu 85% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; đến ngày 31/12/2017, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; phấn đấu 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe; 100% các xã, phường, thị trấn hoàn thành việc đầu tư trạm y tế kiên cố.

Đến năm 2025, duy trì 100% số trạm y tế xã có đủ điều kiện khám, chữa bệnh BHYT và thực hiện được đầy đủ các nội dung của chăm sóc sức khỏe ban đầu; 100% trạm y tế thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến xã; 100% phòng khám đa khoa khu vực thực hiện tối thiểu 90% danh mục kỹ thuật được cấp có thẩm quyền quy định; 100% bệnh viện huyện thực hiện được tối thiểu 90% danh mục dịch vụ kỹ thuật của tuyến huyện; duy trì 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; duy trì 100% dân số được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Để hiện thực hoá các chỉ tiêu trên, UBND TP.Hà Nội yêu cầu Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nội và các cơ quan thông tin đại chúng, UBND các quận, huyện, thị xã, bên cạnh các nhiệm vụ được giao, phối hợp với BHXH TP.Hà Nội tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nâng cao tỷ lệ tham gia BHYT, hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu BHYT toàn dân; tổ chức thực hiện thanh toán chi phí BHYT theo gói dịch vụ tại tuyến cơ sở, thanh toán dịch vụ cho bác sỹ gia đình, trạm y tế khi chăm sóc sức khoẻ cho người bệnh tại gia đình và quản lý sức khoẻ người dân.

Bên cạnh đó, UBND TP.Hà Nội còn đề ra 06 nhiệm vụ trọng tâm, bao gồm: Củng cố, hoàn thiện tổ chức mạng lưới y tế cơ sở (tổ chức trung tâm y tế quận, huyện, thị xã bao gồm các phòng khám đa khoa khu vực, nhà hộ sinh, trạm y tế và các khoa phòng theo quy định, rà soát lại tổ chức các phòng khám đa khoa, nhà hộ sinh về chức năng, nhiệm vụ và khả năng đáp ứng, cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khoẻ ban đầu, rà soát nhân lực làm việc tại trạm y tế xã phường thị trấn, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị trạm y tế…); nâng cao hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở (trạm y tế xã phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ của chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đồng bộ, kết nối hệ thống thông tin giữa cơ sở y tế các tuyến để theo dõi, quản lý sức khoẻ người dân, xây dựng, triển khai thực hiện bệnh án điện tử, quản lý hoạt động khám, chữa bệnh và chi phí khám, chữa bệnh BHYT tại các cơ sở y tế trên địa bàn…); tăng cường đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đổi mới cơ chế tài chính cho hoạt động của y tế cơ sở (đẩy nhanh lộ trình BHYT toàn dân bằng hỗ trợ đối với người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông-lâm-ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT, trạm y tế xã có trách nhiệm tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam, tổ chức khám, chữa bệnh và các dịch vụ y tế thanh toán BHYT đối với phòng khám bác sỹ gia đình, thực hiện tổ chức gói dịch vụ y tế cơ bản cho y tế cơ sở khi được cơ quan BHXH hướng dẫn triển khai thực hiện…); tiếp tục đầu tư để hoàn thiện, nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở; tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện Kế hoạch số 29/KH-UBND theo 03 cấp từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn.

Theo Tạp chí BHXH

in Quay trở lại