Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5307

FE_View_Detail

BHXH thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử ngay từ đầu năm 2017
17/03/2017 | 11:20

Thực hiện kế hoạch số 239/KH-BHXH ngày 17/02/2017 của BHXH thành phố Hà Nội và kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 24/01/2017 của UBND thị xã Sơn Tây về công tác cải cách hành chính năm 2017, BHXH thị xã Sơn Tây tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong công tác tiếp nhận và trả kết quả  đối với người lao động và nhân dân trên địa bàn.


 

Xác định cải cách thủ tục hành chính là nhiệm vụ trọng tâm nhằm tạo điều kiện thuận lợi để tiết kiệm thời gian, chi phí cho đơn vị, doanh nghiệp, ngay từ những ngày đầu năm 2017, Giám đốc BHXH thị xã đã họp triển khai tới toàn thể cán bộ viên chức trong cơ quan về các nhiệm vụ và đề ra phương hướng để thực hiện tốt các kế hoạch được giao, đặc biệt trong đó là công tác cải cách hành chính và đẩy mạnh giao dịch điện tử.
Qua đó, người dân có thể đăng ký hồ sơ trực tuyến mọi lúc, mọi nơi; thời gian tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đã được rút ngắn tối đa, đến nay đã có 45% hồ sơ BHXH, BHYT thực hiện giao dịch điện tử. Riêng việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đã thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 có số lượng giao dịch qua mạng  đạt 100% số xã, phường thực hiện.

Bên cạnh đó, Ban Giám đốc BHXH thị xã Sơn Tây thường xuyên họp với tổ “ Một cửa” và tích cực phối hợp với UBND thị xã để phát hiện và có biện pháp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc; cũng như thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, định hướng để chuyển tác phong làm việc hành chính thụ động sang hành chính phục vụ, thực hiện nếp sống văn minh công sở; nâng cao tính chuyên nghiệp của viên chức làm nhiệm vụ tại bộ phận “ Một cửa”.

Đồng thời, nhằm đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp thẻ BHYT trẻ em liên thông theo Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT ngày 15/05/2015 về việc hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 06 tuổi, Ban lãnh đạo BHXH thị xã Sơn Tây đã yêu cầu mỗi cán bộ nghiệp vụ liên quan nâng cao trình độ công nghệ thông tin, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng tinh thần các văn bản chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, cập nhật và xử lý ngay những hồ sơ phát sinh trong ngày./.

- Nguyễn Chí Dũng, BHXH thị xã Sơn Tây

in Quay trở lại