Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
1019

FE_View_Detail

BHXH TP. Hà Nội: Tích cực nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền BHXH, BHYT
21/03/2017 | 08:46

 

Nghị quyết 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị “ Về tăng cường  sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012- 2020” đã xác định công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ về BHXH, BHYT đóng vai trò quan trọng để thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT đến năm 2020.

BHXH TP. Hà Nội nhận Bằng khen của BHXH Việt Nam về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2016

BHXH TP. Hà Nội nhận Bằng khen của BHXH Việt Nam về công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT năm 2016

 

Xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về  BHXH, BHYT được lãnh đạo BHXH Thành phố Hà Nội quan tâm, chú trọng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người lao động và người dân trên địa bàn Thủ đô về mục đích, ý nghĩa, tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT, tạo sự thống nhất và đồng thuận xã hội trong triển khai và thực hiện Luật BHXH, Luật BHYT.

Theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức do BHXH Việt Nam quy định, BHXH Thành phố Hà Nội là một trong hai đơn vị được thành lập phòng Tuyên truyền có chức năng giúp Giám đốc BHXH Thành phố quản lý và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn Thủ đô. Trong năm 2016, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT tiếp tục được đẩy mạnh, quan tâm cả về chiều rộng và chiều sâu; thực hiện thường xuyên, đồng bộ, thống nhất trên toàn Thành phố với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; cải cách hành chính và các văn bản triển khai thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền năm 2016.

Đ/c Đàm Thị Hòa, Phó Giám đốc BHXH TP. Hà Nội phát biểu tham luận tại Hội nghị tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2017


Trong năm 2016, BHXH Thành phố và BHXH quận, huyện, thị xã tập trung tổ chức các hội nghị tuyên truyền, đối thoại trực tiếp tới người lao động thuộc tất cả các nhóm đối tượng. Chủ động ký kết các chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Hội Nông dân TP, các Sở, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền thông qua 255 hội nghị, tọa đàm, tư vấn, đối thoại trực tiếp về Luật BHXH, Luật BHYT với gần 50 nghìn lượt người tham dự thuộc tất cả các nhóm đối tượng. Số hội nghị tuyên truyền, đối thoại và số lượt người dự tăng 3 lần so với năm 2015. Tập trung chỉ đạo BHXH các quận, huyện, thị xã tích cực, chủ động báo cáo và tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, tăng cường tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của Thành phố, hướng dẫn của Ngành về chính sách BHXH, BHYT đến cán bộ chủ chốt xã, các ban, ngành, đoàn thể và các làng nghề, đến tận các xã, phường, các hộ dân. Tổ chức tập huấn cho hơn 2000 cán bộ và (100%) nhân viên đại lý thu BHXH, BHYT xã, phường, thị trấn và đại lý thu bưu điện trên toàn thành phố về nghiệp vụ BHXH BHYT và kỹ năng tuyên truyền, truyền thông trực tiếp. 

Xây dựng Quy chế phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Hội Nông dân Thành phố đăng bài tuyên truyền hàng tháng trên Thông tin nội bộ gửi tới tất cả đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thành phố và trên bản tin hàng tháng của Hội Nông dân. Đăng 142 tin, bài tuyên truyền trên các báo, tạp chí lớn trên địa bàn; phối hợp với đài PTTH Hà Nội thực hiện 20 phóng sự và tin chạy chữ chân chương trình thời sự 18 giờ 30 trong 60 ngày, 20 phóng sự theo chương trình phối hợp của BHXH Việt Nam với các đài TH VTV1, VTC, VOV, TH Quốc Hội, TH Nhân Dân, TH Công an.

Tổ chức tuyên truyền trực quan thông qua các ấn phẩm tuyên truyền: pano, khẩu hiệu, áp phích, tranh cổ động, tờ rơi, tờ gấp, sách cẩm nang…, phát hành trên 2 triệu tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về BHXH, BHYT tới các nhóm đối tượng; treo 1.344 pano, 3.496 baner, 323 áp phích, 1.682 tờ phướn, 1.124 khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính, tại trụ sở cơ quan BHXH, bệnh viện, trung tâm y tế nhân ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02), ngày BHYT Việt Nam 1/7, tại các trường học trên địa bàn vào đầu năm học mới.

Toàn cảnh Hội nghị công tác tuyên truyền về BHXH, BHYT năm 2017


Để phát huy hiệu quả của Cổng thông tin điện tử BHXH Thành phố, năm 2016 đã thêm mới 5 chuyên mục, sửa đổi thiết kế 4 chuyên mục nhằm tạo ra sự đa dạng, phong phú về nội dung và hình thức, đồng thời dễ tra cứu thông tin chế độ, chính sách phục vụ các đối tượng; cập nhật kịp thời các văn bản, thủ tục hồ sơ, chế độ chính sách mới ban hành hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế. Trong năm đã đăng gần 700 tin, bài viết; giải đáp gần 500 câu hỏi về lĩnh vực BHXH, BHYT của bạn đọc; đây cũng đồng thời là kênh thông tin giúp BHXH các quận, huyện, thị xã học hỏi kinh nghiệm, thi đua tổ chức thực hiện tuyên truyền và triển khai tốt các nhiệm vụ được giao. Tính đến hết năm 2016, hiện có gần 10 triệu lượt truy cập vào Cổng thông tin điện tử BHXH Thành phố, tăng 3,5 triệu lượt truy cập so với năm 2015.

Năm 2016, công tác tuyên truyền của BHXH Thành phố đã có nhiều khởi sắc với sự hợp tác tích cực của các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn như báo Hà Nội mới, đài PTTH Hà Nội, báo Lao động Thủ đô, báo Kinh tế và đô thị. BHXH các quận, huyện, thị xã đã tích cực, chủ động trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền tại cơ sở như chủ động soạn nội dung và trực tiếp tuyên truyền miệng tại các hội nghị tuyên truyền trên địa bàn, viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, phường, hay viết tin bài tuyên truyền về hoạt động của BHXH quận, huyện đăng trên Cổng TTĐT BHXH Thành phố.

BHXH Thành phố đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền cho 175 viên chức các phòng nghiệp vụ, BHXH quận, huyện, thị xã. Nhờ đó giúp viên chức BHXH quận, huyện, thị xã tích cực gửi tin bài đăng trên Cổng TTĐT, đến hết năm đã đăng gần 200 tin, bài của BHXH quận, huyện, thị xã. Nhằm khuyến khích các doanh nghiệp tích cực tham gia giao dịch hồ sơ điện tử và qua dịch vụ bưu chính, BHXH Thành phố đã biên tập nội dung, thiết kế và in tờ rơi tuyên truyền về "Giao dịch hồ sơ điện tử và tiếp nhận hồ sơ qua bưu chính" gửi tới các doanh nghiệp trên địa bàn.

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, sự nỗ lực của cả hệ thống, BHXH Thành phố đã đạt được kết quả cụ thể trên các mặt công tác. Năm 2016, thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại hơn 53 nghìn đơn vị với hơn 5,8 triệu người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, tổng số thu trên 29 nghìn tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm, tăng 20,2% so với năm 2015; chi trả các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp hơn 32 nghìn tỷ đồng đảm bảo an toàn, chính xác; giải quyết kịp thời các chế độ chính sách cho hơn 46 nghìn đối tượng thụ hưởng; đảm bảo quyền lợi KCB cho trên gần 7 triệu lượt người có thẻ BHYT với tổng chi là 6.369 tỷ đồng; cấp 217.987 sổ BHXH, tăng 6,5% so với năm 2015. Quyền lợi người tham gia BHYT được đảm bảo, chất lượng KCB và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn Thủ đô từng bước được cải thiện. Quỹ BHYT bước đầu đã cân đối được thu chi. Công tác thu, chi đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT tạo được lòng tin của các tầng lớp nhân dân, góp phần ổn định an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô. Công tác cấp sổ BHXH, thẻ BHYT đúng quy trình, kịp thời cho người lao động và các đối tượng. Số người tham gia BHXH, BHYT trên toàn Thành phố tăng. Năm 2016, BHXH Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội giao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn đạt trên 81,9% và khai thác được 7.805 doanh nghiệp (tăng 6,3% so năm 2015), với 80.633 lao động.

   Xác định công tác tuyên truyền của BHXH Thành phố luôn gắn chặt với các nhiệm vụ trọng tâm của BHXH Thành phố đề ra. Trong năm 2017, BHXH Thành phố tập trung tuyên truyền các giải pháp thực hiện giảm nợ  đọng BHXH, BHYT, BHTN; phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT. Các giải pháp tăng cường kiểm soát quỹ BHYT, chống lạm dụng trục lợi quỹ BHYT và chi phí KCB BHYT. Tích cực tuyên truyền công tác triển khai thực hiện bàn giao sổ BHXH cho người lao động theo đúng tiến độ của BHXH Việt Nam giao. Tuyên truyền việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các mặt nghiệp vụ ngành BHXH đang thực hiện. Tập trung thực hiện tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống BHXH Thành phố về tăng cường kỷ cương, kỷ luật lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân trên địa bàn Thủ đô. Quán triệt và tổ chức thực hiện Quyết định 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội; Chỉ thị 01/CT- UBND ngày 3/02/2017 của Chủ tịch UBND Thành phố  về việc tổ chức thực hiện” Năm kỷ cương hành chính 2017”./.


-Thu Vân. Ảnh: Nam Long

in Quay trở lại