Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9534

FE_View_Detail

Thông báo số 1450/TB-BHXH về việc thi tuyển viên chức năm 2013
16/05/2013 | 16:04
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo việc thi tuyển viên chức vào làm việc tại hệ thống BHXH Thành phố thuộc BHXH Việt Nam năm 2013.
1. Chỉ tiêu và ngành nghề tuyển dụng
Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cần tuyển 186 chỉ tiêu viên chức năm 2013 vào làm việc tại hệ thống BHXH Thành phố trực thuộc BHXH Việt Nam (Danh sách vị trí làm việc, chức danh, số lượng, chuyên ngành cần tuyển) được thông báo cụ thể kèm theo Thông báo này và trên Website của BHXH thành phố Hà Nội (địa chỉ: www.bhxhhn.com.vn).
1.1. Điều kiện chung
- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; từ đủ 18 tuổi trở lên;
- Có đơn đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;
- Bằng tốt nghiệp phổ thông trung học; 
- Tốt nghiệp đại học trở lên và có các văn bằng, chứng chỉ phù hợp theo vị trí việc làm dự tuyển;
- Chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B trở lên của một trong năm thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc;
- Chứng chỉ Tin học văn phòng;
- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;
- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;
* Trường hợp người dự tuyển đã tốt nghiệp Đại học nhưng chưa được cấp Bằng thì phải có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng kết quả học tập do cơ sở đào tạo cấp.
1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
1.3. Những người đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị trực thuộc BHXH thành phố Hà Nội hiện chưa được xét tuyển, chưa tham gia thi tuyển hoặc đã thi tuyển nhưng chưa trúng tuyển ở kỳ thi trước, nếu có nguyện vọng được tuyển dụng vào làm việc lâu dài trong ngành đều phải tham gia thi tuyển.

 

2. Tuyển dụng đặc cách: Những trường hợp sau đây nếu đáp ứng đủ điều kiện đăng ký dự tuyển thì có thể được xem xét tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển:

- Tốt nghiệp đại học ở các nước Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.
- Tốt nghiệp thạc sỹ trở lên ở các nước: Mỹ, Canada, Úc, Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và tương đương.
- Bác sỹ, dược sỹ đại học.
- Tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học công lập.
* Đối với người dự tuyển đủ điều kiện xem xét tuyển dụng đặc cách, khi lập hồ sơ phải đăng ký nguyện vọng 2 vào các vị trí việc làm do BHXH Thành phố thông báo. Nguyện vọng 2 là cơ sở để người dự tuyển thi tuyển trong trường hợp không được tuyển dụng đặc cách (do đã hết chỉ tiêu).

3. Môn thi, hình thức thi: Người đăng ký dự tuyển viên chức vào Ngành phải dự thi các môn thi với nội dung và hình thức sau:

3.1. Môn kiến thức chung:

- Thi viết 01 bài về pháp Luật viên chức; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành BHXH.
- Thời gian thi 120 phút.
3.2. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

Thực hiện 02 bài thi kiến thức về BHXH và BHYT (Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn), gồm:
- 01 bài thi theo hình thức Thi viết - Thời gian 180 phút.
- 01 bài thi theo hình thức Thi trắc nghiệm - Thời gian 30 phút
3.3. Môn ngoại ngữ:

- Thi viết 01 bài một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B),
- Thời gian thi 60 phút.
* Miễn thi môn ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học về 1 trong 5 ngoại ngữ nêu trên;
+ Có bằng tốt nghiệp Đại học, sau Đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp Đại học, sau Đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam (1 trong 5 ngoại ngữ nêu trên).
3.4. Thi tin học văn phòng:

- Thi trắc nghiêm 01 bài, nội dung kiến thức về hệ điều hành Windows, sử dụng các ứng dụng cơ bản của Office (chủ yếu là Microsoft Excel và Microsoft Word).
- Thời gian thi: 30 phút.
* Miễn thi môn tin học văn phòng trong trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.

4. Cách tính điểm và xác định người trúng tuyển

4.1. Cách tính điểm
4.1.1. Bài thi được chấm theo thang điểm 100;
4.1.2. Điểm các môn thi được tính như sau:
- Môn kiến thức chung: Tính hệ số 1;
- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Bài thi viết tính hệ số 2; Bài thi trắc nghiệm tính hệ số 1;
4.1.3. Kết quả bài thi ngoại ngữ, thi tin học văn phòng là điểm điều kiện và không tính vào tổng số điểm thi.

4.1.4. Kết quả thi là tổng số điểm của bài thi kiến thức chung và các bài thi nghiệp vụ chuyên ngành, cụ thể:

Tổng số điểm
=
Điểm môn kiến thức chung x (hệ số 1)
+
Điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (thi viết) x (hệ số 2)
+
Điểm bài thi nghiệp vụ chuyên ngành (trắc nghiệm)  x (hệ số 1)

4.2. Xác định người trúng tuyển

4.2.1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
- Có đủ các bài thi theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển, mỗi bài thi đạt từ 50 điểm trở lên;
- Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng theo từng vị trí việc làm của từng đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hoặc của BHXH thành phố Hà Nội.
4.2.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở vị trí cần tuyển dụng, người có điểm bài thi viết môn nghiệp vụ ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm bài thi viết môn nghiệp vụ ngành bằng nhau thì người có điểm bài thi trắc nghiệm môn nghiệp vụ ngành cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng tuyển thì Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam xem xét, quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại khoản 2, Điều 10, Nghị định 29/2012/NĐ-CP.
4.2.3. Không thực hiện bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
* Những người dự thi ở tỉnh này, có đủ các bài thi của các môn thi và đạt điều kiện về điểm số nhưng không trúng tuyển do hết chỉ tiêu tuyển dụng, nếu có nguyện vọng làm việc ở các vị trí việc làm ở tỉnh khác còn chỉ tiêu sẽ được BHXH Việt Nam xem xét, tuyển dụng.
4.2.4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo danh sách những người trúng tuyển trên website của ngành (tại địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn) để người dự tuyển tra cứu (không thực hiện gửi thông báo kết quả tuyển dụng đến từng người dự tuyển).

5. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

5.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:
- Đơn đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm thông báo này);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh;
- Bản sao bằng tốt nghiếp THPT, bằng tốt nghiệp đại học và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển; bản sao chứng chỉ tin học, ngoại ngữ theo quy định được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt; khi nộp hồ sơ, yêu cầu mang bản chính văn bằng, chứng chỉ để kiểm tra, đối chiếu;
 - Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp quận, huyện trở lên cấp trong thời gian 6 tháng;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- 02 ảnh cỡ 4 x 6;
5.2. Hồ sơ đựng trong phong bì cỡ 22 x 32cm, mặt ngoài ghi “Hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức vào Bảo hiểm xã hội Việt Nam” và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ sơ.
          6. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 20/5/2013 đến ngày 10/6/2013 (sáng từ 8h00 đến 11h45, chiều từ 13h15 đến 17h00 cả thứ Bảy và Chủ nhật).
- Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 5, trụ sở Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội,
Số 142A, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.
* Ghi chú:
- Thời hạn, thời gian nhận hồ sơ nếu có thay đổi, BHXH Việt Nam sẽ thông báo sau.
- Người nộp hồ sơ dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính pháp lý của hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị huỷ kết quả tuyển dụng. Không hoàn trả lại hồ sơ dự tuyển viên chức.
* Trường hợp người đăng ký dự tuyển có nguyện vọng vào làm việc tại hệ thống BHXH thành phố Hà Nội nhưng không cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội thì có thể nộp hồ sơ tại trụ sở BHXH Tỉnh, Thành phố nơi đang cư trú.
7. Lệ phí dự thi: Theo quy định là 140.000 đồng/ người. Thí sinh nộp phí dự thi cùng với hồ sơ dự thi. Ngoài khoản lệ phí nêu trên, người dự tuyển không phải nộp thêm một khoản tiền nào khác.
8. Thời gian, địa điểm tổ chức thi: BHXH Việt Nam dự kiến tổ chức thi vào trung tuần tháng 7/2013 theo từng khu vực, (các cụm thi) và sẽ thông báo cụ thể về thời gian, địa điểm dự thi.
Mọi thông tin liên quan đến kỳ thi (thông báo thời gian, địa điểm thi; kết quả thi, kết quả trúng tuyển…) được thông báo cụ thể trên Website của BHXH Việt Nam (địa chỉ: www.baohiemxahoi.gov.vn) và trên Website của BHXH thành phố Hà Nội (địa chỉ: www.bhxhhn.com.vn)./.
 

-BHXH TP Hà Nội-

File gửi kèm:
in Quay trở lại