Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6012

FE_View_Detail

Danh sách cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu dành cho đối tượng học sinh, sinh viên năm học 2014-2015
25/08/2014 | 08:22

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thông báo danh sách các cơ sở KCB nhận đăng ký KCB ban đầu dành cho đối tượng HSSV năm học 2014-2015 có thẻ BHYT như sau: 

1. Trung tâm y tế, các phòng khám đa khoa khu vực thuộc TTYT; bệnh viện (Danh sách kèm theo Phụ lục 1) và các trạm y tế xã phường (Danh sách kèm theo Phụ lục 2): Dành cho HSSV học tập hoặc cư trú trên địa bàn quận, huyện, thị xã được lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương và các bệnh viện trên địa bàn quận, huyện, thị xã đó hoặc giáp ranh giữa các quận, huyện, thị xã.

            2. Các y tế trường học, bệnh viện (Danh sách kèm theo Phụ lục 3): nhận thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu dành cho các đối tượng là học sinh, sinh viên thuộc nhà trường quản lý.

3. Để tránh xáo trộn, các đối tượng đã đăng ký KCB ban đầu năm học 2013-2014 tại các bệnh viện tuyến thành phố được tiếp tục đăng ký KCB ban đầu năm học 2014-2015.

4. Đối với các bệnh viện Trung ương do Trung tâm Giám định BHYT và thanh toán đa tuyến ký hợp đồng KCB BHYT (Bệnh viện E, YHCT Trung ương, YHCT Quân đội) chỉ nhận đăng ký KCB ban đầu năm học 2014-2015 đối với các trường đã đăng ký KCB ban đầu của năm học trước nếu tiếp tục có nguyện vọng.

File gửi kèm:
in Quay trở lại