Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5398

FE_View_HomeArrticle

Danh sách các đầu mối thu gom và cung ứng dịch vụ chuyển phát hồ sơ BHXH, BHYT

 

File gửi kèm:
Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về thái độ phục vụ của công chức, viên chức tại cơ quan BHXH
Mã xác nhận
4112
Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
Mã xác nhận
4613