Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
3294

FE_View_HomeArrticle

Hỗ trợ lao động học nghề sau thất nghiệp

Nhằm thu hút người lao động học nghề sau thất nghiệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, trong thời gian tới, Bộ LĐTB-XH sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi Quyết định số 77/2014/QĐ-TTg theo hướng thay đổi mức hỗ trợ, hình thức hỗ trợ học nghề nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho người thất nghiệp khi tham gia học nghề.

UBND TP. Hà Nội: Triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021

 Ngày 23/1, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 22/KH- UBND tiếp tục triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đến năm 2021".

Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 50/2017/TT-BYT sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí KCB. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2018.

Tiêu chí xếp hạng bệnh viện tương đương cho các cơ sở KCB tư nhân

Bộ Y tế vừa có Quyết định số 6062/QĐ-BYT ngày 29/12/2017 ban hành Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương đương đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân.

Thanh tra thành phố Hà Nội: Thành lập 04 đoàn thanh tra liên ngành tại một số đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT

 

Ngày 05/01/2018, Phó Chánh Thanh tra TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã ký Quyết định thanh tra việc chấp hành Luật BHXH, Luật BHYT tại một số đơn vị trên địa bàn thành phố Hà Nội.

UBND Thành phố Hà Nội: Tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2018

 

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 6684/UBND-KGVX ngày 30/12/2017 về việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.

284 đơn vị nợ BHXH có thể bị thanh tra

Phó Chánh Thanh tra Thành phố Nguyễn Anh Tuấn vừa có Công văn số 4765/TTTP-P4 ngày 25/12/2017 về việc thanh tra nợ đọng BHXH, BHYT gửi tới 284 đơn vị nợ BHXH từ 7 đến 35 tháng.

Cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệp là chế độ nhằm bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi bị mất việc làm, hỗ trợ người lao động học nghề, duy trì việc làm, tìm việc làm trên cơ sở đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người lao động, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhiều giải pháp đã triển khai nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).