Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2024

FE_View_HomeArrticle

Lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP sẽ được thực hiện vào kỳ chi trả lương hưu tháng 9/2017

Theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng được Chính phủ ban hành, từ ngày 1-7-2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017 đối với 8 đối tượng.

Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH theo mức lương mới

 

BHXH Việt Nam vừa ban hành Văn bản 3162/BHXH-CSXH hướng dẫn việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP.

Tăng lương hưu, trợ cấp BHXH

 (Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2017, tăng thêm 7,44% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6 năm 2017 đối với 8 đối tượng.

Hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017

 Ngày 29/6, BHXH Việt Nam có Công văn số 2696/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện các chế độ BHXH từ ngày 1/7/2017.

Công ty nợ BHXH, người lao động làm thế nào?

Doanh nghiệp chây ì, nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người tham gia. Vậy quyền lợi hợp pháp của người lao động có được đảm bảo?

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quyền lợi của người tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) ra sao?

Nghỉ hưu trước tuổi

Điều kiện hưởng lương hưu khi về hưu trước tuổi như thế nào?

Chế độ lao động khi Công ty tiến hành cổ phần hóa

Người lao động được hưởng những chế độ ra sao khi Công ty thay đổi cơ cấu doanh nghiệp?
Bí thư Thành Ủy Hoàng Trung Hải làm việc với BHXH TP Hà Nội đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử UBND TP