Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6930

FE_View_HomeArrticle

Giới thiệu và viết về gương điển hình tiên tiến thực hiện các Quy tắc ứng xử

  Ngày 14/3, Sở Văn hóa và Thể thao ban hành Công văn số 820/SVHTT-NSVH về giới thiệu và viết về gương điển hình tiên tiến thực hiện các Quy tắc ứng xử.

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội: 75 hồ sơ công đoàn khởi kiện DN nợ đọng BHXH đã được Tòa án thụ lý

 Trong thời gian qua, các cấp Công đoàn TP. Hà Nội đã đẩy mạnh các hoạt động nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động (NLĐ). 

Tăng cường nâng cao ý thức chấp hành pháp luật BHXH, BHYT trong công nhân viên chức, lao động Thủ đô

Đó là một trong những mục tiêu đặt ra trong Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ, ngày 25/01/2019, của Liên đoàn Lao động thành phố về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ Thủ đô trong năm 2019.

Sở Y tế Hà Nội: Tổ chức thực hiện Luật Bảo hiểm y tế năm 2019

 Sở Y tế vừa ban hành Kế hoạch số 39/KH-SYT về việc thực hiện Luật Bảo hiểm y tế và công tác khám chữa bệnh bảo hiểm Y tế - ngành Y tế Hà Nội năm 2019.

Sở Y tế Hà Nội nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh năm 2019

Ngày 03/01, Sở Y tế Hà Nội ban hành Kế hoạch số 38/KH-SYT về việc nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh năm 2019.

UBND TP. Hà Nội phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 6620/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra thành phố Hà Nội.

Cục Thuế Hà Nội: Đồng hành với BHXH bảo vệ người lao động

 Thực hiện Quy chế phối hợp đã ký với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, 9 tháng năm 2018, Cục Thuế Hà Nội đã gửi 10.919 thông báo nợ BHXH đến các doanh nghiệp có số nợ BHXH trên 3 tháng trở lên với số tiền nợ là 2.095 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ BHXH Thành phố kịp thời thu hồi nợ BHXH, góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Lãnh đạo Sở Y tế phải thường xuyên nắm thông tin sử dụng quỹ BHYT

Ngày 22/10, Bộ Y tế phối hợp cùng BHXH Việt Nam tổ chức Hội nghị phổ biến Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT. Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn và Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn đồng chủ trì Hội nghị.