Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9489

FE_View_HomeArrticle

Giải đáp vướng mắc trong thực hiện BHXH cho NLĐ là công dân nước ngoài

 

Bộ LĐ-TB&XH vừa có Công văn số 1064/LĐTBXH-BHXH ngày 18/3/2019 gửi BHXH Việt Nam và Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc giải đáp vướng mắc trong thực hiện Nghị định số 143/2018/NĐ-CP liên quan đến NLĐ là công dân nước ngoài. 


Tăng các mức hưởng chế độ BHXH đối với người lao động từ ngày 01/7/2019

 

Tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 09/11/2018 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Quốc hội giao Chính phủ thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 01/7/2019, tăng mức hưởng chế độ BHXH bắt buộc với NLĐ cho phù hợp với mức lương cơ sở mới.

UBND TP. Hà Nội: Chỉ đạo tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2019

 

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 503/UBND-KGVX tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2019.


BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW

BHXH Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, với chủ đề: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH” giai đoạn 2018-2030.

NLĐ nước ngoài tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc: Bước đi cần thiết

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xu hướng tăng, nhất là từ năm 2016 đến đầu năm 2018. Hiện cả nước có trên 87.000 NLĐ nước ngoài, trong đó đa số đã được cấp giấy phép lao động. Do vậy, từ tháng 12/2018, quy định việc NLĐ nước ngoài làm việc ở Việt Nam phải đóng BHXH bắt buộc sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thêm các chế độ BHXH của quốc gia mà NLĐ đến làm việc.

UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020

 Ngày 10/12, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố.

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác bảo hiểm xã hội hiện nay

TCCS - Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình thấp, có tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, tuổi thọ người dân được nâng lên, tỷ suất sinh giảm... Điều này khiến cho tỷ lệ lao động trên số người hưởng lương hưu thấp đã và đang đặt ra những yêu cầu khách quan, cấp bách của việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) phù hợp với trình độ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế của đất nước, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại; hướng tới BHXH toàn dân, tạo bước đột phá để BHXH thực sự là trụ cột của chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Xây dựng lộ trình phù hợp, quyết liệt, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.