Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4904

FE_View_HomeArrticle

BHXH Việt Nam phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW

BHXH Việt Nam vừa phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH, với chủ đề: “Quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, thực hiện hiệu quả cải cách chính sách BHXH” giai đoạn 2018-2030.

NLĐ nước ngoài tại Việt Nam tham gia BHXH bắt buộc: Bước đi cần thiết

Theo số liệu thống kê của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, số lượng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xu hướng tăng, nhất là từ năm 2016 đến đầu năm 2018. Hiện cả nước có trên 87.000 NLĐ nước ngoài, trong đó đa số đã được cấp giấy phép lao động. Do vậy, từ tháng 12/2018, quy định việc NLĐ nước ngoài làm việc ở Việt Nam phải đóng BHXH bắt buộc sẽ mở ra cơ hội tiếp cận thêm các chế độ BHXH của quốc gia mà NLĐ đến làm việc.

UBND TP. Hà Nội ban hành kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019-2020

 Ngày 10/12, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 223/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 3/8/2018 của Chính phủ về chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn thành phố.

Một số vấn đề đặt ra đối với công tác bảo hiểm xã hội hiện nay

TCCS - Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình thấp, có tốc độ già hóa dân số tăng nhanh, tuổi thọ người dân được nâng lên, tỷ suất sinh giảm... Điều này khiến cho tỷ lệ lao động trên số người hưởng lương hưu thấp đã và đang đặt ra những yêu cầu khách quan, cấp bách của việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, trong đó có chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) phù hợp với trình độ phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập quốc tế của đất nước, bảo đảm tầm nhìn dài hạn, linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại; hướng tới BHXH toàn dân, tạo bước đột phá để BHXH thực sự là trụ cột của chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

Xây dựng lộ trình phù hợp, quyết liệt, hiệu quả thực hiện cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ban hành Kế hoạch số 212/KH-UBND, triển khai thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP, ngày 8/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.  


Dự thảo hướng dẫn điều chỉnh tên nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ BHXH

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ BHXH của NLĐ.

Điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ nghỉ hưu từ 2018 - 2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 20 năm đến 29 năm 6 tháng. Nghị định sẽ có hiệu lực kể từ ngày 24/12/2018.

Cải cách chính sách BHXH: Một số vấn đề cần lưu ý

 Chiều 26/10, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, trong Phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Đoàn Thanh Hóa đã đưa ra 02 kiến nghị với Quốc hội. Trong đó, có nêu ra 03 vấn đề cần lưu ý trong quá trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.