Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
1416

FE_View_HomeArrticle

Dự thảo hướng dẫn điều chỉnh tên nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ BHXH

Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Thông tư hướng dẫn điều chỉnh tên nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ghi chưa đúng trong sổ BHXH của NLĐ.

Cải cách chính sách BHXH: Một số vấn đề cần lưu ý

 Chiều 26/10, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá XIV, trong Phiên thảo luận ở hội trường, đại biểu Bùi Sỹ Lợi - Đoàn Thanh Hóa đã đưa ra 02 kiến nghị với Quốc hội. Trong đó, có nêu ra 03 vấn đề cần lưu ý trong quá trình cải cách chính sách BHXH theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII.

Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH

 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của BCH Trung ương về cải cách chính sách BHXH.


Sẽ ban hành Nghị định về BHXH bắt buộc cho NLĐ nước ngoài tại Việt Nam trong tháng 10/2018

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Nghị quyết số 124/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2018. Đáng chú ý trong đó, Chính phủ đã giao Bộ LĐ-TB&XH hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật BHXH và Luật An toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam để trình Chính phủ xem xét, ký ban hành vào trung tuần tháng 10/2018.

UBND TP. Hà Nội: Xử lý nghiêm các hành vi trốn đóng BHXH, nợ đóng BHXH, trục lợi BHXH

 

Ngày 2/10, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ban hành Kế hoạch số 191/KH-UBND thực hiện Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 24/8/2018 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW  ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy BCH Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

“Luồng gió mới” từ cải cách đột phá

Nghị quyết 28-NQ/TW về Cải cách chính sách BHXH được đánh giá như “luồng gió mới”, khẳng định một bước chuyển biến quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước trong việc đẩy mạnh thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, tạo động lực để phát triển bền vững đất nước. Tinh thần đổi mới, sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị trong lĩnh vực này chắc chắn sẽ mang đến sự đột phá.

Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

 

Ngày 24/8, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình hành động số 22-CTr/TU, thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương

 Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Nghị quyết số 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và NLĐ trong DN.