FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(14/08/2017)
           
Thứ ba
(15/08/2017)
           
Thứ tư
(16/08/2017)
           
Thứ năm
(17/08/2017)
           
Thứ sáu
(18/08/2017)
           
Thứ bảy
(19/08/2017)
           
Chủ nhật
(20/08/2017)