FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(16/10/2017)
           
Thứ ba
(17/10/2017)
           
Thứ tư
(18/10/2017)
           
Thứ năm
(19/10/2017)
           
Thứ sáu
(20/10/2017)
           
Thứ bảy
(21/10/2017)
           
Chủ nhật
(22/10/2017)