FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(18/12/2017)
           
Thứ ba
(19/12/2017)
           
Thứ tư
(20/12/2017)
           
Thứ năm
(21/12/2017)
           
Thứ sáu
(22/12/2017)
           
Thứ bảy
(23/12/2017)
           
Chủ nhật
(24/12/2017)