FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(26/06/2017)
           
Thứ ba
(27/06/2017)
           
Thứ tư
(28/06/2017)
           
Thứ năm
(29/06/2017)
           
Thứ sáu
(30/06/2017)
           
Thứ bảy
(01/07/2017)
           
Chủ nhật
(02/07/2017)