FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(19/03/2018)
           
Thứ ba
(20/03/2018)
           
Thứ tư
(21/03/2018)
           
Thứ năm
(22/03/2018)
           
Thứ sáu
(23/03/2018)
           
Thứ bảy
(24/03/2018)
           
Chủ nhật
(25/03/2018)