FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(21/05/2018)
           
Thứ ba
(22/05/2018)
           
Thứ tư
(23/05/2018)
           
Thứ năm
(24/05/2018)
           
Thứ sáu
(25/05/2018)
           
Thứ bảy
(26/05/2018)
           
Chủ nhật
(27/05/2018)