FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(23/01/2017)
           
Thứ ba
(24/01/2017)
           
Thứ tư
(25/01/2017)
           
Thứ năm
(26/01/2017)
           
Thứ sáu
(27/01/2017)
           
Thứ bảy
(28/01/2017)
           
Chủ nhật
(29/01/2017)