FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(22/05/2017)
           
Thứ ba
(23/05/2017)
           
Thứ tư
(24/05/2017)
           
Thứ năm
(25/05/2017)
           
Thứ sáu
(26/05/2017)
           
Thứ bảy
(27/05/2017)
           
Chủ nhật
(28/05/2017)