FE_Calendar

Lịch công tác tuần
Tuần Năm
Thời gian Nội dung công việc Thành phần Ðịa điểm Chủ trì CQ chuẩn bị
Thứ hai
(20/02/2017)
           
Thứ ba
(21/02/2017)
           
Thứ tư
(22/02/2017)
           
Thứ năm
(23/02/2017)
           
Thứ sáu
(24/02/2017)
           
Thứ bảy
(25/02/2017)
           
Chủ nhật
(26/02/2017)