Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận

TTHC_ViewAll

STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện
1
Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất hoặc hỏng BHXH quận/huyện
2
Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất, hỏng, gộp sổ BHXH quận/huyện
3
Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ, thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu BHXH quận/huyện
4
Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất BHXH quận/huyện
5
Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài theo Hiệp định của Chính phủ và người đi làm đội trưởng, phiên dịch, cán bộ vùng do người nước ngoài trả lương quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Tỉnh
6
Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người đi làm chuyên gia theo Hiệp định của Chính phủ quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Tỉnh
7
Xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người học tập, thực tập ở nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Tỉnh
8
Ghi xác nhận thời gian đóng BHXH đối với người hưởng đi làm việc ở ngước ngoài theo hình thức hợp tác trực tiếp giữa các Bộ, địa phương của Nhà nước ta với tổ chức kinh tế của nước ngoài quy định tại Quyết định số 107/2007/QĐ-TTg ngày 13/7/2007 của Thủ tướng Chính phủ. BHXH Tỉnh
9
Đổi thẻ BHYT do ghi thông tin trên thẻ BHYT không đúng, do bị rách, hỏng và thay đổi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. BHXH Thành phố
10
Cấp lại thẻ BHYT cho người tham gia BHYT bị mất BHXH Thành phố
Danh sách có 10/17 thủ tục.
Số lượng kết quả:
Thăm dò ý kiến
Khảo sát mức độ hài lòng với các nhà I-VAN


Mã xác nhận