Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9415

TTHC_ViewAll

STT Tên thủ tục hành chính Đơn vị thực hiện
1
Giải quyết trợ cấp BHXH một lần BHXH quận/huyện
2
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đang làm việc sinh con BHXH quận/huyện
3
Giải quyết trợ cấp BHXH một lần (áp dụng đối với các tỉnh chưa phân cấp cho BHXH huyện giải quyết) BHXH Tỉnh
4
Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện đi nước ngoài định cư BHXH quận/huyện
5
Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện BHXH quận/huyện
6
Giải quyết trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ tuổi hưởng lương hưu hoặc bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội BHXH quận/huyện
7
Quyết toán trợ cấp nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp BHXH quận/huyện
8
Giải quyết chế độ thai sản đối với người lao động tham gia BHXH bắt buộc, đã thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi BHXH quận/huyện
9
Quyết toán chế độ thai sản đối với trường hợp sau khi sinh con, người mẹ bị chết BHXH quận/huyện
10
Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con mà sau khi sinh, con bị chết BHXH quận/huyện
Danh sách có 10/43 thủ tục.
Số lượng kết quả: