Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7618

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Nhận thay các chế độ BHXH hàng tháng
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng lập Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN ( Mẫu 13-HSB)

2. Bước 2: Đến kỳ lĩnh lương, người lĩnh thay nộp Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH cho đại diện chi trả và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả, có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi người hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định, nếu thực hiện sai sẽ phải bồi hoàn cho quỹ BHXH.

3. Bước 3: Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYTN, BHTN chi tiền cho người lĩnh thay. Lưu giữ Giấy ủy quyền sau đó nộp cho BHXH cấp huyện.

4. Bước 4: BHXH huyện lưu Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYTN, BHTN  (thời hạn của Giấy lĩnh thay tối đa là 6 tháng đối với người hưởng cư trú tại Việt Nam).
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại diện chi trả
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy ủy quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYTN, BHTN (Mẫu 13-HSB)

- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.


2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)

Thời hạn giải quyết Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay và thực hiện chi trả ngay cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014;

- Quyết định số 828/QĐ-BHXH ngày 27/5/2016  của BHXH Việt Nam;

- Quyết định số 636/QĐ-BHXH ngày 22/4/2016  của BHXH Việt Nam;