Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5286

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú tại nước ngoài uỷ quyền cho người khác lĩnh thay
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1:Người hưởng lập Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH), mang đến đại sứ quán hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài để lấy xác nhận người hưởng chế độ BHXH hàng tháng đang cư trú ở nước sở tại và gửi về cho người được lĩnh thay ở Việt Nam đến điểm chi trả để nhận tiền chế độ BHXH hàng tháng.

2. Bước 2: Đến kỳ lĩnh lương, người lĩnh thay nộp Giấy lĩnh thay cho đại diện chi trả và ký nhận tiền trên Danh sách chi trả, người lĩnh thay có trách nhiệm báo giảm kịp thời khi đối tượng hưởng từ trần hoặc bị tạm dừng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH theo quy định, nếu thực hiện sai sẽ phải bồi hoàn cho quỹ BHXH.

3. Bước 3: Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy ủy quyền lĩnh thay chi tiền cho người lĩnh thay. Lưu giữ Giấy ủy quyền lĩnh thay sau đó nộp cho BHXH cấp huyện.

4. Bước 4: BHXH huyện lưu giữ Giấy ủy quyền lĩnh thay (thời hạn của Giấy ủy quyền lĩnh thay tối đa là 01 năm đối với người hưởng đang cư trú tại nước ngoài ).
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa hoặc đại diện chi trả
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH (Mẫu 18-CBH)

- Xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Giấy tờ tùy thân có ảnh.

2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
Thời hạn giải quyết Đại diện chi trả tiếp nhận Giấy lĩnh thay và thực hiện chi trả ngay cho người lĩnh thay trong kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.