Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh BHYT
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Đối với người có yêu cầu thanh toán chi phí khám chữa bệnh

 - Nộp Giấy đề nghị thanh toán cùng với toàn bộ hồ sơ chứng từ đi khám chữa bệnh (nêu tại mục thành phần hồ sơ) cho cơ quan BHXH. (người đi thanh toán xuất trình bản chính của các giấy tờ nêu tại mục thành phần hồ sơ; cơ quan BHXH kiểm tra, chụp và ký xác nhận trên bản chụp các loại giấy tờ hồ sơ quy định là bản chụp và trả lại bản gốc cho người đi thanh toán).

 - Nhận giấy hẹn thanh toán trực tiếp.

2. Bước 2: Đối với cơ quan BHXH

 - Cung cấp Mẫu Giấy đề nghị thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT và hướng dẫn người đi thanh toán hoàn chỉnh hồ sơ chứng từ.

 - Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan BHXH tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn người bệnh BHYT cung cấp đầy đủ hồ sơ; đối chiếu bản gốc và ký xác nhận vào các bản sao tài liệu trong hồ sơ thanh toán trực tiếp, vào sổ theo dõi tình hình thanh toán trực tiếp và viết giấy hẹn thời gian giải quyết thanh toán kể từ ngày tiếp nhận đủ hồ sơ thanh toán.   
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Bản sao thẻ BHYT còn giá trị sử dụng và một loại giấy tờ có ảnh hợp lệ (nếu thẻ BHYTchưa có ảnh).

- Bản sao giấy ra viện đối với bệnh nhân điều trị nội trú; bản sao đơn thuốc hoặc sổ y bạ đối với bệnh nhân điều trị ngoại trú theo quy định.

- Biên lai thu viện phí, hóa đơn mua thuốc theo quy định của Bộ Tài chính.

    Trường hợp KCB ở nước ngoài, ngoài hồ sơ nêu trên người bệnh phải nộp thêm bản dịch sang tiếng Việt có công chứng toàn bộ hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc KCB ở nước ngoài và văn bản xác nhận của cơ sở KCB trong nước từ tuyến tỉnh trở lên về tình trạng bệnh và hướng điều trị trước khi người bệnh đi KCB tại nước ngoài hoặc quyết định cử đi học tập, công tác nước ngoài của cấp có thẩm quyền.

     Trường hợp bị tai nạn giao thông, ngoài hồ sơ nêu trên người bệnh phải nộp thêm văn bản xác nhận không vi phạm pháp luật về giao thông của cơ quan công an cấp huyện trở lên.

    Trường hợp người bệnh không tự đến cơ quan BHXH để làm thủ tục thanh toán, người làm thủ tục thanh toán hộ phải có giấy ủy quyền hoặc giấy chứng nhận quyền đại diện hợp pháp cho người bệnh. Riêng đối với trẻ em dưới 6 tuổi và học sinh phổ thông, người làm thủ tục thanh toán hộ chỉ cần mang theo giấy tờ xác định là cha (mẹ) hoặc người giám hộ của người bệnh.

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
Thời hạn giải quyết Chậm nhất 40 ngày đối với các trường hợp khám chữa bệnh tại cơ sở KCB trong tỉnh, 60 ngày đối với các trường hợp KCB tại cở sở KCB ngoài tỉnh kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán trực tiếp của người bệnh.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Nhận tiền thanh toán chi phí KCB tại Phòng Tài chính kế toán.
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của lên Bộ Y tế-Tài chính.

- Thông tư liên tịch số 10/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế Hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 466/QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế.
Thăm dò ý kiến
Khảo sát mức độ hài lòng với các nhà I-VAN


Mã xác nhận