Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5503

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Thanh lý hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện Sau khi hoàn thành quyết toán năm, cơ quan Bảo hiểm xã hội và cơ sở KCB thống nhất lập và ký Biên bản thanh lý hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Cách thức thực hiện Tại cơ quan BHXH hoặc tại cơ sở KCB
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Hợp đồng KCB BHYT đã ký giữa hai bên.

- Biên bản thanh quyết toán chi phí KCB BHYT năm.

(Cơ sở KCB không phải gửi hợp đồng KCB BHYT  cho cơ quan BHXH).

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết Chậm nhất là 75 ngày kể từ 01/01 năm sau
Đối tượng thực hiện Tổ chức
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Biên bản thanh lý hợp đồng KCB BHYT
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của lên Bộ Y tế-Tài chính.

- Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc Quy định về tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định, chi trả chi phí khám chữa bệnh, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế.