Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Cấp lại sổ BHXH do người sử dụng lao động làm mất, hỏng, gộp sổ
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia BHXH lập hồ sơ theo quy định nộp cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (đối với trường hợp đang đóng BHXH tự nguyện) hoặc cơ quan BHXH nơi đóng BHXH cuối cùng trước khi dừng tham gia.

2. Bước 2: Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ diều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.
Cách thức thực hiện
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Trường hợp nộp trực tiếp cho cơ quan BHXH:

+ Đơn đề nghị của người có sổ BHXH (Mẫu 06-SBH).

+ Sổ BHXH (trường hợp hỏng)

- Trường hợp nộp hồ sơ thông qua đơn vị sử dụng lao động bổ sung thêm văn bản đề nghị của đơn vị sử dụng lao động (Mẫu D01b-TS)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết Không quá 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân và tổ chức
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Sổ BHXH
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Danh mục biểu mẫu
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc.

- Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
Thăm dò ý kiến
Khảo sát mức độ hài lòng với các nhà I-VAN


Mã xác nhận