Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7120

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng, gộp sổ
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người tham gia:

  - Người đang làm việc: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH hoặc nộp thông qua đơn vị đang làm việc.

  - Người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện: nộp hồ sơ cho Đại lý thu hoặc cơ quan BHXH huyện.

  - Người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH; người đã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH: nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

2. Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động, Đại lý thu, cơ quan quản lý đối tượng: lập hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH.

3. Bước 3: Cơ quan BHXH:

  - Nhận hồ sơ, kiểm đếm thành phần và số lượng hồ sơ, nếu đúng, đủ thì viết giấy hẹn, thu phí (đối với trường hợp cấp lại, đổi thẻ do mất, rách, hỏng). Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ lý do và trả lại người tham gia, đơn vị, Đại lý thu.

-  Trả hồ sơ; sổ BHXH, thẻ BHYT cho người tham gia, đơn vị, Đại lý thu theo thời hạn ghi trên giấy hẹn.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Cách thức thực hiện Nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính: tại cơ quan BHXH, qua giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Các sổ BHXH (trong trường hợp rách hỏng, gộp sổ)

* Trường hợp cấp lại sổ do mất, hỏng, gộp sổ có thay đổi thông tin trên sổ, ngoài sổ quy định nêu trên, nếu có thay đổi thông tin về nhân thân như: họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm, sinh... cần bổ sung hồ sơ sau:

+ Hồ sơ lý lịch, HĐLĐ, các quyết đinh (trong trường hợp sổ BHXH đã cấp có sự sai lệch thông tin so với hồ sơ tham gia lần đầu)

+ Giấy khai sinh bản chính (trong trường hợp khai sinh nhân thân trong hồ sơ gốc hoặc Quyết định cải chính hộ tịch hộ khẩu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

2. Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
Thời hạn giải quyết

15 ngày làm việc (45 ngày làm việc với những trường hợp có thời gian đóng BHXH ngoại tỉnh và ở nhiều đơn vị khác nhau)

Đối tượng thực hiện Cá nhân, đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Sổ BHXH, thẻ BHYT, bìa sổ BHXH, tờ rời sổ BHXH
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội
- Nghị định số 115/2015/NĐ - CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết luật BHXH.
- Thông tư sớ 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.
- Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc BHXH VN quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Quyết định 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của BHXH TP Hà Nội về việc thực hiện nghiệp vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, BHYT.
- Quyết định 1259/QĐ-BHXH ngày 26/07/2016 của BHXH TP Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT, BHTN thuộc BHXH TP Hà Nội