Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7055

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Đăng ký tham gia và cấp thẻ BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Đơn vị quản lý đối tượng chỉ tham gia BHYT

- Lập hồ sơ, ký hợp đồng đóng BHYT (Mẫu C04-TS) (trừ trường hợp do Quỹ BHXH đóng)

- Chuyển hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) tại bộ phận một cửa của cơ quan BHXH. Dữ liệu điện tử có thể chuyển qua mạng internet.

- Chuyển tiền đóng theo thời hạn và phương thức đóng.

Đối với đối tượng là học sinh sinh viên thì nhà trường thu phần tiền thuộc trách nhiệm phải đóng của cá nhân sau đó chuyển đóng cho cơ quan BHXH

2. Bước 2: Cơ quan BHXH

- Bộ phận một cửa: Nhận hồ sơ, dữ liệu điện tử (nếu có) của đơn vị quản lý người  tham gia BHYT hoặc của người hiến bộ phận cơ thể. Kiểm đếm thành phần và số lượng, nếu đúng, đủ theo quy định thì viết giấy hẹn. Trường hợp hồ sơ chưa đúng, đủ thì ghi rõ và trả lại. Sau đó chuyển hồ sơ  đúng, đủ cho bộ phận Thu.

- Bộ phận Thu: kiểm tra hồ sơ và dữ liệu điện tử (nếu có) rồi nhập vào chương trình quản lý thu, chuyển hồ sơ cho bộ phận Cấp sổ, thẻ.

- Bộ phận Cấp sổ thẻ: kiểm tra, đối chiếu hồ sơ, rồi gửi dữ liệu về BHXH tỉnh. Sau khi BHXH tỉnh kiểm tra, đồng ý thì in thẻ BHYT theo quy định; chuyển kết quả đã giải quyết cho bộ phận một cửa.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa, riêng dữ liệu điện tử có thể chuyển qua internet….
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ:

 - 02 bản danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS).

 - Đối với người được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (như thương binh, người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ...): kèm theo giấy tờ chứng minh.

 - Người đã hiến bộ phận cơ thể: bản sao Giấy xác nhận hiến bộ phận cơ thể.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, thời hạn cụ thể do BHXH huyện quy định.
Đối tượng thực hiện Cá nhân hoặc tổ chức
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ BHYT
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008.

- Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.

- Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của liên Bộ Y tế - Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

- Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam  về việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.