Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
6648

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, không thay đổi thông tin
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện 1. Bước 1: Người tham gia BHYT làm đơn đề nghị cấp lại thẻ BHYT theo quy định gửi cơ quan BHXH.
2. Bước 2: Cơ quan BHXH  kiểm tra, đối chiếu, nếu đủ điều kiện thì cấp lại thẻ BHYT.
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ 1. Thành phần hồ sơ

- Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS)

- Thẻ BHYT (trường hợp cấp lại thẻ BHYT do hỏng)

2. Số lượng hồ sơ:  01 bộ.
Thời hạn giải quyết

Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Đối tượng thực hiện Cá nhân.
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Thẻ BHYT
Lệ phí 4.000 đồng/thẻ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý - Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc Hội
- Nghị định số 115/2015/NĐ - CP ngày 11/11/2015 của Chính Phủ quy định chi tiết luật BHXH.
- Thông tư sớ 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ lao động thương binh và xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật BHXH.
- Quyết định 959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc BHXH VN quy định về quản lý thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
- Quyết định 2777/QĐ-BHXH ngày 31/12/2015 của BHXH TP Hà Nội về việc thực hiện nghiệp vụ công tác thu BHXH, BHYT, BHTN; quản lý sổ BHXH, BHYT.
- Quyết định 1259/QĐ-BHXH ngày 26/07/2016 của BHXH TP Hà Nội về việc ban hành quy định thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC về BHXH, BHYT, BHTN thuộc BHXH TP Hà Nội