Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
7522

TTHC_ViewAll

Tên thủ tục Đổi tên người nhận trợ cấp tuất hàng tháng của người hưởng dưới 15 tuổi hoặc người hưởng bị mất, hạn chế năng lực hành vi dân sự
Lĩnh vực
Trình tự thực hiện

1. Bước 1: Người hưởng làm Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ (Mẫu số 3-CBH), có xác nhận của UBND cấp xã, gửi BHXH cấp huyện

2. Bước 2: BHXH huyện tiếp nhận, chuyển BHXH tỉnh để đổi tên người đứng sổ trên danh sách chi trả. 
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa
Thành phần số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ (Mẫu số 3-CBH). Trường hợp người giám hộ không phải là đương nhiên thì phải kèm theo Giấy được giám hộ theo quy định của Luật dân sự.

2. Số lượng hồ sơ:  01   (bộ)
Thời hạn giải quyết Người hưởng nộp Giấy đề nghị thay đổi người nhận chế độ trước ngày 20 hàng tháng thì cơ quan BHXH in tên người đứng sổ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau, từ sau ngày 20 hàng tháng thì in tên người đứng sổ mới vào Danh sách chi trả của tháng sau nữa
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Cơ quan thực hiện
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng
Lệ phí Không
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

- Luật BHXH số 71/2006/QH11 ngày 29/6/2006.

- Quyết định số 488/QĐ-BHXH ngày 23/5/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy định quản lý chi trả các chế độ BHXH.