FE_View_Search_TTHC1Cua

TRA CỨU TÌNH HÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ
Số biên bản Mã bưu phẩm
Nơi nộp hồ sơ Năm

( Để tra cứu: Nhập số biên bản trên phiếu hẹn, ví dụ: 000001.01; Nếu tra cứu hồ sơ trước năm 2014 thì chọn thêm “Nơi nộp hồ sơ” )

Số biên bản Mã ĐV Thông tin hồ sơ Số lượng Giấy tờ kèm theo Trạng thái Tiến độ