CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục 1.Thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT(BHXH huyện): Mã số 501/HNO
Lĩnh vực Lĩnh vực thanh toán trực tiếp chi phí KCB BHYT
Nội dung chi tiết

- Thành phần hồ sơ:

- Bản chính thẻ BHYT có ảnh, có giá trị sử dụng trong thời gian KCB tại cơ sở y tế. Trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã, hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác. Trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp trẻ chưa được cấp thẻ BHYT thì phải xuất trình bản sao giấy chứng sinh hoặc bản sao giấy khai sinh.

- Giấy ra viện, phiếu khám bệnh hoặc sổ khám bệnh của lần khám chữa bệnh đề nghị thanh toán.

- Hóa đơn và các chứng từ có liên quan.

- Giấy Tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả của cơ quan BHXH (trong thời gian đang chờ cấp lại, đổi thẻ);

- Giấy chứng nhận phẫu thuật hiến tạng (nếu có)

          Viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm phô tô thẻ BHYT (hoặc Giấy khai sinh, giấy chứng sinh trong trường hợp chưa có thẻ BHYT); Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả trong trường hợp cấp lại hoặc đổi thẻ BHYT; Giấy chứng nhận phẫu thuật hiến tạng và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân có ảnh hợp lệ, giấy ra viện, sổ khám bệnh, lưu bản phô tô vào hồ sơ, trả người bệnh bản chính.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.

Thời gian giải quyết: 33 ngày (Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nộp đủ hồ sơ).

1.1 Hồ sơ giám định và thanh toán tại BHXH huyện: Mã 50101/HNO

1.2. Hồ sơ giám định chuyển phòng Giám định BHYT BHXH thành phố: Mã 50102/HNO

Thủ tục liên quan