CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Bổ sung thời gian có đóng BHXH sau năm 1995: Mã số 208/HNO
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Nội dung chi tiết

- Thời hạn giải quyết: 10 ngày.

- Thành phần hồ sơ:

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Sổ BHXH

- Xác nhận đóng BHXH của nơi quản lý thu (nếu có)

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó Phòng/Tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.

Thủ tục liên quan