CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, không thay đổi thông tin trên thẻ: Mã số 209/HNO
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Nội dung chi tiết

- Thời hạn giải quyết: ngay trong ngày làm việc.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó Phòng/Tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.

Thủ tục liên quan