CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin trên thẻ, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: Mã số 210/HNO.
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Nội dung chi tiết

- Thời hạn giải quyết: 03 ngày.

- Thành phần hồ sơ:

a) Người tham gia

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Hồ sơ nhân thân đối với trường hợp thay đổi họ tên chữ đệm gồm : Giấy khai sinh, CMTND (hoặc thẻ căn cước).

+ Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn: bổ sung hồ sơ theo Phụ lục 03 QĐ 595 và công văn hướng dẫn số 4996/BHXH-CSYT của BHXH Việt Nam ngày 29/11/2018.

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó Phòng/Tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.

Thủ tục liên quan