CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Điều chỉnh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm: Mã số 207/HNO
Lĩnh vực Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT
Nội dung chi tiết

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày.

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS có phụ lục ghi rõ quá trình làm việc, chức danh công việc, tiền lương);

+ Sổ BHXH;

+ Hồ sơ kèm theo (Mục 2 Phụ lục 01) bao gồm: Hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau: Quyết định phân công vị trí công việc, tiền lương; Hợp đồng lao động, Hợp đồng làm việc và các giấy tờ khác có liên quan đến việc điều chỉnh.

* Lưu ý: Trường hợp hồ sơ của người lao động ghi chức danh nghề hoặc công việc chưa đúng, chưa đầy đủ theo danh  mục của Bộ Lao động - TB&XH thì bổ sung xác nhận của đơn vị sử dụng lao động về chúc danh, công việc thực tế người lao động làm việc tại đơn vị.

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó Phòng/Tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.

7.1. Điều chỉnh sổ BHXH trước năm 2009 tại BHXH TP: Mã số 20701/HNO

7.2. Điều chỉnh sổ BHXH trước năm 2009 tại BHXH huyện: Mã số 20702/HNO

7.3. Điều chỉnh sổ BHXH sau năm 2009: Mã số 20703/HNO

Thủ tục liên quan