CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Tên thủ tục Hoàn trả tiền đã đóng đối với người tham gia BHXH tự nguyện; người tham gia BHYT theo hộ gia đình được NSNN hỗ trợ, người tham gia BHYT được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng: Mã số 112/HNO
Lĩnh vực Thu BHXH, BHYT và BHTN
Nội dung chi tiết

- Thời hạn giải quyết: 05 ngày

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

+ Sổ BHXH

+ Văn bản chứng thực hoặc bản kèm theo bản chính Giấy chứng tử đối với trường hợp chết; Căn cứ tham gia đối tượng BHYT khác

- Số lượng hồ sơ: 01 bản cho mỗi loại giấy tờ, sau đó phòng/tổ TN&TKQ sao đủ số lượng theo quy định và ký xác nhận.

Thủ tục liên quan