Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTải về
TB5252/TB-BHXH 29/11/2019 BHXH TP Hà Nội V/v thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
QÐ2133/QÐ-BHXH 29/11/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
QÐ2120/QÐ-BHXH 28/11/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam Quyết định phê duyệt kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019
CV5144/BHXH-KHTC 26/11/2019 BHXH TP Hà Nội V/v hướng dẫn thanh toán trực tiếp trong trường hợp bệnh nhân mất hóa đơn gốc
HD5090/LN/BHXH-LÐTBXH-TC 22/11/2019 BHXH TP Hà Nội Hướng dẫn liên ngành v/v cấp thẻ và hỗ trợ mức đóng BHYT cho người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội
QÐ1676/QÐ-TTg 21/11/2019 Chính phủ Quyết định Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyển truyền bảo hiểm xã hội
NÐ90/2019/NÐ-CP 15/11/2019 Chính phủ Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
CV6013/BHXH-QLT 14/11/2019 BHXH TP Hà Nội V/v truy thu BHXH bắt buộc giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
TT57/2019/TT-BCA 11/11/2019 Bộ Công An Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân
QÐ1291/QÐ-TTg 07/10/2019 Thủ tướng chính phủ V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
QÐ3379/QÐ-BHXH 04/10/2019 BHXH TP Hà Nội V/v thành lập Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
QÐ5434/QÐ-UBND 01/10/2019 Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội
QÐ1270/QÐ-BHXH 30/09/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 346/QĐ-BHXH đáp ứng liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp
CV3911/BHXH-CÐBHXH 24/09/2019 BHXH TP Hà Nội V/v tăng cường kiểm soát chống lạm dụng quỹ BHXH đối với các trường hợp đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK
CV3871/BHXH-KHTC 20/09/2019 BHXH TP Hà Nội V/v phát triển người nhận trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
TB5252/TB-BHXH
29/11/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v thông báo mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN
QÐ2133/QÐ-BHXH
29/11/2019
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, trách nhiệm và chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
QÐ2120/QÐ-BHXH
28/11/2019
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định phê duyệt kế hoạch đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của ngành BHXH năm 2019
CV5144/BHXH-KHTC
26/11/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v hướng dẫn thanh toán trực tiếp trong trường hợp bệnh nhân mất hóa đơn gốc
HD5090/LN/BHXH-LÐTBXH-TC
22/11/2019
BHXH TP Hà Nội
Hướng dẫn liên ngành v/v cấp thẻ và hỗ trợ mức đóng BHYT cho người đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng trên địa bàn thành phố Hà Nội
QÐ1676/QÐ-TTg
21/11/2019
Chính phủ
Quyết định Phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyển truyền bảo hiểm xã hội
NÐ90/2019/NÐ-CP
15/11/2019
Chính phủ
Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
CV6013/BHXH-QLT
14/11/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v truy thu BHXH bắt buộc giáo viên mầm non và cán bộ xã là bệnh binh các hạng
TT57/2019/TT-BCA
11/11/2019
Bộ Công An
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người lao động học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân
QÐ1291/QÐ-TTg
07/10/2019
Thủ tướng chính phủ
V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã
QÐ3379/QÐ-BHXH
04/10/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v thành lập Bộ phận Giám sát - Kiểm soát các nghiệp vụ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội
QÐ5434/QÐ-UBND
01/10/2019
Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội
V/v thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố Hà Nội
QÐ1270/QÐ-BHXH
30/09/2019
Bảo hiểm xã hội Việt Nam
V/v sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định 346/QĐ-BHXH đáp ứng liên thông dữ liệu với Bộ Tư pháp
CV3911/BHXH-CÐBHXH
24/09/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v tăng cường kiểm soát chống lạm dụng quỹ BHXH đối với các trường hợp đề nghị thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, DSPHSK
CV3871/BHXH-KHTC
20/09/2019
BHXH TP Hà Nội
V/v phát triển người nhận trợ cấp BHXH qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt