Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5870

DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

QĐ1414/QĐ-BHXH

Trích yếu nội dung: V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
Ngày ban hành: 04/10/2016
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Văn bản của bảo hiểm xã hội Việt Nam
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Người ký duyệt: Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh
Tệp đính kèm: QĐ1414/QĐ-BHXH
Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về thái độ phục vụ của công chức, viên chức tại cơ quan BHXH
Mã xác nhận
9227
Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
Mã xác nhận
1199