Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
3257

DOC_ViewDetail

Số ký hiệu:

CV2827/BHXH-CĐBHXH

Trích yếu nội dung: V/v hướng dẫn thực hiện việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
Ngày ban hành: 09/12/2016
Ngày có hiệu lực:
Hình thức văn bản: Văn bản của bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội
Cơ quan ban hành: BHXH TP Hà Nội
Người ký duyệt: Phó Giám đốc Nguyễn Đức Hòa
Tệp đính kèm: CV2827/BHXH-CĐBHXH
Mẫu bìa Giấy chứng nhận
Mẫu phôi và Mẫu bổ sung phôi cấp Giấy chứng
Mẫu danh sách cấp Giấy chứng nhận
Mẫu biên bản giao nhận phôi Giấy chứng nhận
Mẫu sổ theo dõi phôi Giấy chứng nhận
Mẫu sổ theo dõi tài liệu thu hồi Giấy chứng nhận
Mẫu báo cáo thay đổi thông tin cơ sở KCB
Mẫu đăng ký cấp phôi Giấy chứng nhận
Mẫu Giấy chứng nhận
TT14/2016/TT-BYT
CV4666/BHXH-CSXH