Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
5741
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
CV2413/BHXH-TT 13/09/2017 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm 2017 - 2018
2
CV4456/UBND-KGVX 12/09/2017 V/v thực hiện Thông báo số 848-TB/TU ngày 10/8/2017 của Thành ủy Hà Nội
3
KH2312/KH-BHXH 05/09/2017 V/v thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới
4
CV2252/BHXH-QLT 30/08/2017 V/v rà soát mã số BHXH đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT
5
CV2253/BHXH-QLT 30/08/2017 V/ rà soát mã số BHXH đối tượng học sinh, sinh viên
6
TB2158/TB-BHXH 21/08/2017 Giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội
7
TB848-TB/TU 10/08/2017 Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với BHXH thành phố Hà Nội
8
CV1981/BHXH-TCCB 07/08/2017 V/v triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015" và Cuộc thi viết về "Người tốt việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính năm 2017
9
CV1833/BHXH-TT 26/07/2017 V/v hưởng ứng cuộc thi "Vì An toàn giao thông Thủ đô - 2017"
10
CV1820/BHXH-QLT 25/07/2017 V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017 - 2018
Danh sách có 10/539 văn bản.
Số lượng kết quả:
Bí thư Thành Ủy Hoàng Trung Hải làm việc với BHXH TP Hà Nội đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử UBND TP