Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
9981
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
CV3260/BHXH-TCCB 22/11/2017 V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2017
2
CV3224/BHXH-TCCB 20/11/2017 V/v tổng kết công tác thi đua, bình xét khen thưởng tập thể, cá nhân trong Ngành năm 2017
3
CV3043/BHXH-GĐBHYT1 06/11/2017 V/v đăng ký KCB ban đầu năm 2018 dành cho đối tượng do BHXH tỉnh khác phát hành thẻ bảo hiểm y tế
4
CV3000/BHXH-CST 02/11/2017 V/v thực hiện công tác trả sổ BHXH cho người lao động
5
KH3003/KHPH-CATP-BHXHTP 02/11/2017 V/v thực hiện Quy chế phối hợp 3461/QCPH-TCCS-BHXH ngày 16/8/2017 của Tổng cục Cảnh sát và BHXH Việt Nam trong công tác phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn Hà Nội
6
KH2987/KH-BHXH 01/11/2017 V/v tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật khiếu nại, tố cáo của BHXH thành phố Hà Nội
7
CV2967/BHXH-TT 27/10/2017 V/v tổ chức thực hiện Kế hoạch số 135-KH/BCSĐ
8
CV2844/BHXH-CST 20/10/2017 V./v tăng cường công tác trả sổ BHXH cho người lao động
9
KH2832/KH-BHXH 19/10/2017 V/v thực hiện phong trào thi đua chuyên đề về phát triển đối tượng tham gia và giảm nợ BHXH, BHYT, BHTN do BHXH Việt Nam phát động
10
CV2498/BHXH-TCCB 22/09/2017 V/v đề nghị công nhận sáng kiến năm 2017
Danh sách có 10/550 văn bản.
Số lượng kết quả:
Bí thư Thành Ủy Hoàng Trung Hải làm việc với BHXH TP Hà Nội đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử UBND TP