Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4658
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
Thông báo số 2022/BHXH-VP ngày 12/7/2018 về việc chuyển trụ sở làm việc mới 12/07/2018 Về việc chuyển trụ sở làm việc mới
2
CV1397/BHXH-TT 23/05/2018 V/v triển khai cuộc thi "Tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015"
3
KH555/KH-BHXH 12/03/2018 về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của BHXH thành phố Hà Nội năm 2018
4
CV276/BHXH-TCCB 01/02/2018 V/v đăng ký tham gia khóa học đào tạo tiếng Anh tại New Zealand
5
BC50/BC-BHXH 08/01/2018 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"
6
CV06/BHXH-CST 03/01/2018 V/v rà soát trước khi cấp thẻ BHYT
7
CV3480/BHXH-TCCB 08/12/2017 V/v hướng dẫn bổ sung đánh giá, phân loại viên chức quản lý năm 2017
8
Kh3487/KH-BHXH 08/12/2017 V/v triển khai thi hành Bộ luật Hình sự của BHXh thành phố Hà Nội
9
CV3457/BHXH-TCCB 06/12/2017 V/v nhân rộng điển hình về tinh thần, thái độ phục vụ, hài lòng người dân
10
CV3352/BHXH-TCCB 29/11/2017 V/v tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan và Quy chế làm việc của BHXH thành phố Hà Nội
Danh sách có 10/560 văn bản.
Số lượng kết quả: