Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
CV111/BHXH-TCCB 17/01/2017 V/v bình xét đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016
2
TB02/BHXH-TB 03/01/2017 V/v mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, BHYT, BHTN
3
CV2964/BHXH-GĐBHYT1 29/12/2016 V/v đảm bảo quyền và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng
4
CV2969/BHXH-TCCB 29/12/2016 V/v thông báo kết quả bình xét thi đua quý IV và các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm 2016
5
C2949/BHXH-TCCB 27/12/2016 V/v Thông báo danh sách viên chức dự thi thăng hạng lên chuyên viên chính năm 2016
6
CV2903/BHXH-TCCB 22/12/2016 V/v Tổ chức hội nghị CCVC và đóng góp ý kiến bổ sung, sửa đổi QCDC trong hoạt động cơ quan; Quy chế làm việc của BHXH thành phố Hà Nội năm 2017
7
CV2827/BHXH-CĐBHXH 09/12/2016 V/v hướng dẫn thực hiện việc thay đổi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH
8
CV2821/BHXH-TT 08/12/2016 V/v chuyển phát tờ gấp về giao dịch điện tử và giao nhận hồ sơ qua dịch vụ bưu chính
9
CV2800/BHXH-TCCB 06/12/2016 V/v hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập năm 2016
10
KH2786/BHXH-TCCB 05/12/2016 V/v tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cuối năm 2016 đầu năm 2017
Danh sách có 10/509 văn bản.
Số lượng kết quả:
Thăm dò ý kiến
Khảo sát mức độ hài lòng với các nhà I-VAN


Mã xác nhận