Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
1208
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
CV2413/BHXH-TT 13/09/2017 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT HSSV năm 2017 - 2018
2
KH2312/KH-BHXH 05/09/2017 V/v thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới
3
CV2252/BHXH-QLT 30/08/2017 V/v rà soát mã số BHXH đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT
4
CV2253/BHXH-QLT 30/08/2017 V/ rà soát mã số BHXH đối tượng học sinh, sinh viên
5
TB2158/TB-BHXH 21/08/2017 Giới thiệu chức danh và chữ ký Giám đốc BHXH thành phố Hà Nội
6
CV1981/BHXH-TCCB 07/08/2017 V/v triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu Bộ Luật dân sự năm 2015" và Cuộc thi viết về "Người tốt việc tốt" trong việc thực hiện kỷ cương hành chính năm 2017
7
CV1833/BHXH-TT 26/07/2017 V/v hưởng ứng cuộc thi "Vì An toàn giao thông Thủ đô - 2017"
8
CV1820/BHXH-QLT 25/07/2017 V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2017 - 2018
9
BC1600/BC-BHXH 04/07/2017 Kết quả 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"
10
CV1567/BHXH-TCCB 30/06/2017 V/v phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2017
Danh sách có 10/86 văn bản.
Số lượng kết quả:
Bí thư Thành Ủy Hoàng Trung Hải làm việc với BHXH TP Hà Nội đăng tải trên Cổng Giao tiếp điện tử UBND TP