Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
2322
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
KH594/KH-BHXH 31/03/2017 V/v Triển khai thực hiện Đề án "Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội"
2
CV593/BHXH-CST 31/03/2017 V/v Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT
3
CV577/BHXH-TT 29/03/2017 V/v tuyên truyền trọng tâm Quý II năm 2017
4
KH535/KH-BHXH 27/03/2017 V/v thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"
5
GM484/GM-BHXH 22/03/2017 V/v tổ chức Hội nghị quán triệt kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; quy tắc ứng xử, quy định chuẩn mực đạo đức theo các quy định của Nhà nước và Ngành
6
CV352/BHXH-TCCB 03/03/2017 V/v đăng ký tham gia các lớp Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2017
7
Ctr265/Ctr-BHXH 22/02/2017 Công tác tuyên truyền năm 2017
8
TB218/BHXH-TCCB 15/02/2017 V/v bình xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016
9
QĐ58 /QĐ-BHXH 13/02/2017 V/v kiểm tra công vụ và kiện toàn Đoàn kiểm tra công vụ
10
CV200/BHXH-TCCB 09/02/2017 V/v quán triệt văn bản chỉ đạo của Ngành
Danh sách có 10/65 văn bản.
Số lượng kết quả:
Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về thái độ phục vụ của công chức, viên chức tại cơ quan BHXH
Mã xác nhận
3480
Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
Mã xác nhận
8279