Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
3899
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
CV1086/BHXH-TCCB 19/05/2017 V/v học bổng cho lãnh đạo trẻ IATSS Forum 2018
2
GM1038 15/05/2017 V/v tổ chức hội nghị giao ban tập huấn công tác giải quyết chế độ chính sách BHXH
3
CV933/BHHX-TCCB 04/05/2017 V/v tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp
4
CV854/BHXH-TCCB 27/04/2017 V/v thông báo lịch nghỉ Lễ và tổ chức trực, thông tin tình hình trong dịp 30/4 và 01/5/2017
5
CV821/BHXH-TCCB 26/04/2017 V/v phát động phong trào thi đua chuyên đề về thực hiện chế độ ốm đau, thai sản và BHTN
6
KH594/KH-BHXH 31/03/2017 V/v Triển khai thực hiện Đề án "Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện việc khảo sát, đo lường sự hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, đơn vị hành chính Nhà nước thuộc thành phố Hà Nội"
7
CV593/BHXH-CST 31/03/2017 V/v Số lượng thẻ BHYT đăng ký KCB BĐ tại các cơ sở KCB BHYT
8
CV577/BHXH-TT 29/03/2017 V/v tuyên truyền trọng tâm Quý II năm 2017
9
KH535/KH-BHXH 27/03/2017 V/v thực hiện Chỉ thị 01/CT-UBND ngày 03/02/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc tổ chức thực hiện "Năm kỷ cương hành chính 2017"
10
GM484/GM-BHXH 22/03/2017 V/v tổ chức Hội nghị quán triệt kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính; quy tắc ứng xử, quy định chuẩn mực đạo đức theo các quy định của Nhà nước và Ngành
Danh sách có 10/70 văn bản.
Số lượng kết quả:
Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về thái độ phục vụ của công chức, viên chức tại cơ quan BHXH
Mã xác nhận
1769
Thăm dò ý kiến
Mức độ hài lòng của ông/bà về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.
Mã xác nhận
8511