Thăm dò ý kiến
Bạn thường tìm hiểu thông tin về BHXH ở đâu?


Mã xác nhận
4367
STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trính yếu
1
CV5319/BHXH-BCĐ 24/12/2018 BHXH Việt Nam V/v phối hợp với ngành Bưu điện tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH tự nguyện
2
CV1119/CNTT-PM 10/12/2018 V/v tạm dừng chuyển đổi mã đối tượng KC2 sang KC4
3
KH5123/KH-BHXH 06/12/2018 Về kế hoạch Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ toàn Ngành năm 2019
4
CV1110/CNTT-PM 06/12/2018 V/v chuyển đổi tự động mã quyền lợi trên thẻ BHYT theo công văn số 4996/BHXH-CSYT
5
KH4773/KH-BHXH 16/11/2018 V/v triển khai thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
6
QĐ1449/QĐ-BHXH 10/10/2016 V/v công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạh viên chức từ ngạch nhân viên, cán sự và tương đương lên ngạch chuyên viên năm 2016
7
QĐ1414/QĐ-BHXH 04/10/2016 V/v quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương
8
CV113/BHXH-TCBH 26/09/2016 V/v Xuất bản và phát hành cuốn sách "Chính sách, pháp luật BHXH hiện hành"
9
CV3181/BHXH-TT 22/08/2016 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh sinh viên năm học 2016 - 2017
10
CV3181/BHXH-TT 22/08/2016 V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHYT học sinh sinh viên năm học 2016 - 2017
Danh sách có 10/13 văn bản.
Số lượng kết quả: